Wet legt beloning in aandelen aan banden

Europese regelgeving is bedoeld om perverse prikkel tegen te gaan.

Medewerkers van financiële ondernemingen van wie de vaste beloning voor een deel uit aandelen bestaat, mogen die pas vijf jaar verkopen na het ontvangen ervan. Financiële ondernemingen zijn ook verplicht om bij hun beloningsbeleid rekening te houden met hun maatschappelijke positie door van tevoren stakeholders te betrekken bij beloningsvoorstellen en daarover verantwoording af te leggen.

Dit is de kern van de Wet beloningen in de financiële sector op 1 januari 2023 in werking zal treden. De wet is aangenomen door het vorige kabinet. Handelaren die voor eigen rekening aandelen inkopen zijn uitgezonderd zijn van het bonusplafond.

Dit sluit aan bij nieuwe Europese regelgeving voor beleggingsondernemingen. De wet is bedoeld om perverse prikkels in de financiële sector te bestrijden en het vertrouwen in de financiële sector te vergroten.

“Dit wetsvoorstel adresseert perverse prikkels in beloningen met het oog op het belang van de klant en de financiële stabiliteit, en kan daarmee het vertrouwen van de burger in de sector vergroten”, aldus de toelichting van het Ministerie van Financiën.

Gerelateerde artikelen