Wet excessieve beloningsbestanddelen aangenomen

De belastingheffing over excessieve beloningsbestanddelen is aangenomen door de Eerste Kamer. Hierin is onder meer voorzien in een aanvullende heffing voor inkomsten uit zogenoemde 'lucratieve belangen', die is vormgegeven dat ook 'gewone' bedrijfsopvolgingen en herstructureringen. Hierbij is sprake van andersoortige aandelen of belangen die hierdoor getroffen kunnen worden.

Tijdens het debat heeft de staatssecretaris wel een toezegging gedaan, dat bij statusverlies van een lucratief belang naar een ‘gewoon’ belang zonder dat daadwerkelijk voordelen worden gerealiseerd bij bestaande posities ook fiscaal mag worden aangesloten bij het moment waarop de voordelen daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Het wetsvoorstel is voor wat betreft de lucratieve belangen in werking getreden per 1 januari 2009. De methode die de wetgever kiest om excessieve beloningen te ontmoedigen is erg omslachtig en komt de uitvoerbaarheid absoluut niet ten goede.

Aangezien het wetsvoorstel toch echt erdoor is, dient men in de praktijk bij gewone bedrijfsopvolgingen en herstructureringen bijzonder beducht te zijn op de onverwachte mogelijkheid dat sprake is van een lucratief belang bij de opvolger of overdrager.

Gerelateerde artikelen