Westerse bedrijven halen nauwelijks waarde uit hun data

Slechts vier procent van de westerse bedrijven is volledig in staat waarde te putten uit de data waarover zij beschikken.

Van de overige bedrijven beschikt meer dan een derde (36 procent) niet over de benodigde middelen en vaardigheden die hiertoe nodig zijn.
Dit blijkt uit nieuw onderzoek van wereldwijde informatiemanager Iron Mountain en internationaal adviesbureau PwC. Mede als gevolg hiervan haalt 43 procent van de ondervraagde Europese en Noord-Amerikaanse bedrijven weinig (concurrentie-) voordeel uit zijn informatie. 23 Procent weet zelfs geen enkel voordeel uit bedrijfsinformatie te putten.
Het onderzoek is uitgevoerd onder 1800 Europese en Noord-Amerikaanse zakelijke leiders, van middelgrote bedrijven (meer dan 250 werknemers) en grote organisaties (meer dan 2500 werknemers).
Information Value Index
De resultaten van het PwC-onderzoek leveren de eerste internationale Information Value Index op die weergeeft in welke mate de bedrijven in verschillende sectoren momenteel hun informatie beheren en daar hun (concurrentie-) voordeel mee weten te behalen. Met een gemiddelde Information Value Index van 50,1 (47,3 in Europa – 52,9 in Noord-Amerika), blijkt dat de nipte meerderheid van de bedrijven – ongeacht hun grootte, geografische ligging of sector – nog een lange weg heeft te gaan. Nederland is de beste onder de slechten, met een indexscore van 48,3.
__________________________________________________________________________________
Big Data een hype? Het is uw corebusiness en verantwoordelijkheid. Succesvolle financials zetten Big Data in om te innoveren en nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Ook u moet meer doen dan rapporteren van het verleden. Volg daarom de succesvolle training Training Big Data voor Financials. Signaleer en doorgrond eerder trends en vergroot structureel de nauwkeurigheid van uw forecast. Meld u vandaag nog aan.
__________________________________________________________________________________
De overgrote meerderheid van de Nederlandse ondervraagde zakelijke leiders (77 procent) denkt of veronderstelt dat zijn bedrijf momenteel het maximale resultaat uit zijn informatie haalt. Maar een kritische blik op de middelen die de organisaties toepassen, schetst een ander beeld.
Data-analisten
Een vijfde (21 procent) van de Nederlandse ondervraagden heeft namelijk geen data-analisten in dienst om meerwaarde uit informatie te halen. Bij de bedrijven die wel data-analisten in dienst hebben ontbreekt het hen aan essentiële vaardigheden (16 procent), of aan de middelen (15 procent). Beide zijn van belang om informatie te benutten voor besluitvormingsprocessen, gerichte marketingcampagnes en het verbeteren van (bedrijfs-) processen en innovatie. Informatie wordt niet omgezet in de inlichtingen en inzichten die bijdragen aan een positief bedrijfsrendement. 
Onwetendheid
Uit het onderzoek blijkt dat veel organisaties er niet in slagen om de enorme informatiestromen binnen hun organisatie effectief te beheren. In Nederland denkt zelfs bijna een op de vijf dat bedrijven niet weten over welke informatie zij überhaupt kunnen beschikken (18 procent), hoe die door het bedrijf stroomt en wanneer informatie het meest waardevol (27 procent), of meest kwetsbaar is (16 procent). 
Willen en Kunnen
“Elke ondervraagde organisatie geeft aan zijn informatie te willen gebruiken om ermee te woekeren en te concurreren. Maar deze bedrijven worden daarin beperkt door hun gebrek aan specifieke vaardigheden, technische middelen en vanwege hun bedrijfscultuur”, zegt Jeroen Strik van Iron Mountain. 
“Er is een kloof tussen willen en kunnen, die wordt erkend tot op directieniveau. Slechts een kwart van de zakelijke leiders geeft aan dat ze voordelen uit hun informatie putten, zoals door snellere en betrouwbaarder besluitvormingsprocessen, snellere productontwikkeling, kostenbesparing of verbeterde acquisitie van nieuwe klanten en het behoud van klanten. Beheren en benutten van waardevolle informatie om concurrentievoordeel te boeken, is van vitaal belang voor het lange-termijnsucces en hoort hoge prioriteit op de directie-agenda te hebben.”
Ondergewaardeerd op de balans
In een reactie op het onderzoek zegt Richard Petley van PwC: “Informatie is de meest ondergewaardeerde activa in de zakelijke wereld. Elke klanttransactie en elke interactie met belanghebbenden, levert markt- en klantinzichten op en vormt een kans voor innovatie en potentiele winst. De Information Value Index toont aan dat slechts vier op de honderd bedrijven er alles aan doet om met informatie hun concurrentievoordeel te vergroten.” 
“Als het gaat om informatiemanagement, hebben veel toonaangevende wereldwijde organisaties geen idee wat ze allemaal niet weten en dat proberen ze dus ook niet uit te vinden. In de huidige digitale wereld levert informatie de belangrijkste inzichten op, en inzichten betekenen macht. Daarbij dalen de kosten van technologie, wat betekent dat het nog nooit zo eenvoudig is geweest om informatie te benutten en te gebruiken, zoals je andere activa op de balans gebruikt. De introductie van de Information Value Index vormt het eerste ijkpunt waarmee organisaties kunnen vergelijken hoe zij hun informatie benutten.” 

Gerelateerde artikelen