Werven ongeschikte medewerker kan bedrijven duur komen te staan

Tijdens het rekruteringsproces ontwikkelen bedrijven vaak bepaalde verwachtingen over een nieuwe medewerker. Maar, niet alle nieuwe werknemers voldoen echter aan deze verwachtingen: de meerderheid van de Nederlandse HR-managers (78%) geeft aan eerder medewerkers te hebben aangenomen die achteraf ongeschikt bleken.

Dit blijft niet zonder gevolgen: HR-managers stellen vast dat gemiddeld 10% van het personeelsverloop het gevolg is van een verkeerde werving. 
Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van Robert Half, arbeidsbemiddelaar op het gebied van financiële en administratieve professionals, waarbij 200 Nederlandse HR-managers werden ondervraagd.
Heel het bedrijf ondervindt gevolgen van aanstelling ongeschikte medewerker
Het werven van een ongeschikte medewerker heeft invloed op het hele bedrijf – collega’s, de afdeling, het management, klanten en de organisatie als een geheel ondervinden hier hinder van. 
48% van de HR-managers geeft aan dat productiviteitsverlies het voornaamste gevolg is van een verkeerde wervingsbeslissing. Drie op de tien HR-managers zijn van mening dat het vooral (extra) kosten tot gevolg heeft. Denk hierbij aan kosten die verbonden zijn aan het opstarten van een nieuw wervingsproces, het salaris van de medewerker dat niet in verhouding was met de prestaties, opleidingskosten en tijd die collega’s en leidinggevenden besteed hebben aan het inwerken. Daarnaast zegt 15% dat ongeschikte medewerkers vooral zorgen voor onrust binnen het team.
Stephan Renken, directeur Robert Half Nederland vult aan: “Op een arbeidsmarkt waar de vraag naar specialisten en professionals met een specifieke expertise groter is dan het aanbod, is het verstandig om het wervingsproces zo goed mogelijk in te richten. Om verkeerde wervingsbeslissingen te voorkomen en de daaruit voortvloeiende kosten te minimaliseren, dienen werkgevers hun wervingsprocessen regelmatig te analyseren en tijdig aan te passen aan veranderingen op de arbeidsmarkt.”
De waarschuwingssignalen van een verkeerde wervingsbeslissing
Bedrijven hebben er baat bij om snel te reageren als een ongeschikte medewerker is aangenomen. Aan de hand van een aantal ‘waarschuwingssignalen’ kan er op korte termijn worden opgemaakt of een nieuwe medewerker toch ongeschikt blijkt te zijn. Hoe sneller bedrijven de waarschuwingssignalen herkennen, hoe sneller ze met passende maatregelen kunnen komen.

Gerelateerde artikelen