Werkzoekende ziet slechte aansluiting tussen opleiding en praktijk

40 procent van de werkzoekenden is het erover eens: wat zij op hun opleiding geleerd hebben, sluit onvoldoende aan op het werkende leven.

Niet alleen de werkzoekenden, maar ook de werkgevers zien de kloof. Bijna de helft van de werkgevers (44%) zegt dat kandidaten vanuit hun opleiding onvoldoende zijn voorbereid op de huidige arbeidsmarkt. 
Deze gegevens blijken uit het jaarlijkse kandidatenonderzoek en de MKB marktmonitor van Unique in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction onder 1.161 werkzoekenden en 2.142 MKB’ers.
Loes Dingemans, algemeen directeur Unique: “De discussie over de kloof tussen de arbeidsmarkt en opleidingen is één die al jaren voortduurt. Ondanks vele initiatieven vanuit de overheid, het onderwijs en ondernemend Nederland, lijkt de kloof niet veel kleiner te worden.” 
“Potentieel werkzoekenden doen er daarom goed aan hun blikveld tijdens de studie al te verbreden”, vervolgt Dingemans. “Denk hierbij aan een bijbaan, bestuurscommissie of het volgen van extra vakken. Door dergelijke activiteiten houdt de werkzoekende nog enigszins grip op het effect dat een dergelijke kloof kan hebben. Er is immers niets vervelender dan verwachtingen, die niet stroken met de werkelijkheid. Dat geldt zowel voor de werknemer, als voor de werkgever.” 

Gerelateerde artikelen