Werkvloer ongezonder?

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, groeit het aantal mensen dat abeidsongeschikt thuis zit.

Een groeiend aantal mensen zit arbeidsongeschikt thuis, ondanks de krapper wordende arbeidsmarkt. Het ging in het eerste kwartaal van 2019 om 2,9 procent van alle mannen van 25 tot 45 jaar, 62 duizend in totaal. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van tien jaar geleden, volgens cijfers van het CBS. Bij vrouwen ligt het aantal nog hoger, 4,8 procent, hoewel die stijging minder hard ging, van 3,8 procent tien jaar geleden.

Drie kwart van de 25- tot 45-jarige mannen die in 2018 niet werkten vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid, had eerder betaald werk dat langer dan een jaar duurde. Bij ruim acht op de tien was ziekte of arbeidsongeschiktheid de reden om te stoppen met werken. Dit zijn doorgaans mannen die naar verhouding laag opgeleid zijn en alleenstaand.De trend lijkt te botsen met die van tevredenheid. Vorige week nog werd bekend dat negen van de tien Nederlanders zich gelukkig voelen en dat met name de 25- tot 45-jarige goed in het vel zit.

(bron: CBS)

Gerelateerde artikelen