Werknemers failliet bedrijf eisen schadevergoeding

De werknemers vorderen vergoeding van schade op grond van onrechtmatige daad. Hun voormalig werkgever heeft volgens de werknemers onrechtmatig jegens hen gehandeld door haar eigen faillissement aan te vragen met het vooropgezette doel hiermee afbreuk te doen aan de arbeidsrechtelijke bescherming van de werknemers.

Hierdoor heeft zij misbruik gemaakt van het recht om faillissement aan te vragen. De werknemers hebben volgens de rechtbank recht op vergoeding van de schade die is veroorzaakt door het ten onrechte aanvragen van het faillissement.

Deze schade moet worden begroot op de wijze die het meest met de aard daarvan in overeenstemming is. De rechtbank sluit daarom aan bij de ‘Kantonrechtersformule’, die wordt toegepast bij de berekening van een vergoeding bij ontbinding van een arbeidsovereenkomst.

De werknemers worden wat betreft deze schade toegelaten tot de lijst van erkende crediteuren. De kantonrechtersformule is de richtlijn die is opgesteld door de gezamenlijke kantonrechters in Nederland voor het bepalen van de hoogte van de zogenaamde ontbindingsvergoeding.

De kring van kantonrechters heeft besloten om de kantonrechtersformule per 1 januari 2009 aan te passen. De aanpassing heeft onder meer betrekking op de hoogte van de ontslagvergoeding en de positie van de werknemer op de arbeidsmarkt.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Legal Update ism BANNING Advocaten

Gerelateerde artikelen