Werknemer schadeplichtig door niet tijdig opzeggen arbeidsovereenkomst

Uit een uitspraak van de kantonrechter te Bergen op Zoom van 1 juli 2009, volgt dat als een werknemer zijn arbeidsovereenkomst wil opzeggen, hij dan een opzegtermijn in acht dient te nemen. Doet de werknemer dat niet, dan heeft de werkgever in beginsel recht op schadevergoeding.

Feiten
Een werknemer had een contract voor onbepaalde tijd en nam per 1 augustus 2008 schriftelijk ontslag, waarbij hij wilde dat de arbeidsverhouding per 1 september eindigde. Bij opzegging moet echter altijd (minimaal) een maand als opzegtermijn in acht worden genomen. Omdat dit een kalendermaand betreft, zou het contract in deze zaak pas 1 oktober eindigen. Of een opzegging wordt gedaan op de eerste of laatste dag van de maand maakt niet uit. In beide gevallen eindigt het contract op de laatste dag van de volgende maand.

De werkgever heeft de werknemer middels een brief laten weten dat hij niet akkoord ging met de opzegtermijn per 1 september en hij de werknemer hield aan de wettelijke opzegtermijn. De werknemer heeft zich hier niet aangehouden, waarop de werkgever naar de rechter stapte om een schadevergoeding af te dwingen.

Uitspraak
Volgens de rechter was de werknemer schadeplichtig, omdat hij zich niet aan de opzegtermijn had gehouden. De werknemer moest de gefixeerde schadevergoeding van een maandsalaris inclusief toeslagen en wettelijke rente betalen.

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Legal Update ism BANNING Advocaten

Gerelateerde artikelen