Werknemer doet meer aan persoonlijke pr

De crisis zorgt ervoor dat veel werkenden meer tijd en energie steken in het 'verkopen' van hun prestaties op het werk. Eén op de drie werknemers geeft aan bewust goede pr voor zichzelf te maken. Zo'n 28 procent laat zijn baas nadrukkelijker zien en merken hoe hij of zij functioneert.

Dit blijkt uit onderzoek van Blauw Research dat in opdracht van Randstad is uitgevoerd onder 890 werkenden. Hogeropgeleiden werken nadrukkelijker aan hun eigen pr dan laagopgeleiden (35 tegenover 28 procent).

Laagopgeleiden laten juist vaker specifiek aan hun baas zien hoe zij functioneren. Zij zeggen vaker dan hogeropgeleiden dat ze door de huidige economische situatie beter hun best zijn gaan doen op het werk (19 tegenover 12 procent).

Ondanks de crisis en de onzekerheid die bij velen leeft omtrent hun baan, houden werknemers vertrouwen in hun eigen kunnen. Bijna acht op de tien (78 procent) werknemers hebben de persoonlijke ambities niet naar beneden bijgesteld.

Nu de crisis enige tijd voortduurt, neemt de vraag naar erkenning toe. Een kwart van de werkenden in Nederland vindt dat de werkgever te weinig aandacht en waardering toont. Vooral werknemers die door hun werkgever niet of nauwelijks op de hoogte gehouden worden van de crisis en de gevolgen daarvan voor het eigen bedrijf, voelen zich ondergewaardeerd.

Overigens hebben werknemers opvallend veel vertrouwen in de crisismaatregelen die hun werkgever neemt. Ruim de helft van de werknemers (56 procent) geeft aan dat de werkgever het goed doet. Ook vinden veel werknemers dat er voldoende maatregelen worden genomen: 54 procent is het enigszins of zeer met deze stelling eens.

Bij veel organisaties (43 procent) worden voornamelijk kortetermijnmaatregelen genomen. Daarbij gaat het vooral om het minder of helemaal niet meer aannemen van personeel (29 procent), het minder of niet verlengen van contracten (25 procent) en het ontslaan van personeel (16 procent).

Gerelateerde artikelen