Werkloosheid sterkst gedaald bij 45-plussers

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 20.000 per maand toegenomen.

In oktober waren er ruim 8,8 miljoen werkenden. Het aantal werklozen daalde met gemiddeld 4.000 per maand tot 337.000. Zij hadden geen betaald werk en gaven aan recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar te zijn. Het werkloosheidspercentage daalde relatief sterk bij 45-plussers. 

Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Ruim 4,1 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast de eerder genoemde werklozen ging het om bijna 3,8 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 12.000 per maand afgenomen. UWV registreerde eind oktober 269 duizend lopende WW-uitkeringen.

Werkloosheidsindicator
Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt vaak gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator worden mensen van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk die hier recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn met ‘werkloos’ aangeduid. In oktober waren er 337.000 werklozen, dat komt neer op 3,7 procent van de beroepsbevolking. Dat is hetzelfde percentage als in september, maar iets lager dan gemiddeld in het derde kwartaal (3,8) zoals gisteren gepubliceerd in het kwartaalbericht over de arbeidsmarkt. Het laagste niveau bij het uitbreken van de economische crisis, 3,6 procent in de laatste maanden van 2008, is nog niet bereikt.

UWV: Aantal WW-uitkeringen daalt naar 269.000
Eind oktober 2018 telde UWV 269 duizend lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er 45.000 minder dan in september 2018, wat neerkomt op een daling van 1,7 procent. Vergeleken met een jaar eerder daalde het aantal WW-uitkeringen met 74.000 (- 21,6 procent). Sinds de laatste piek van 470.000 WW-uitkeringen eind maart 2016 neemt het aantal WW-uitkeringen vrijwel voortdurend af. Een persoon kan meer dan één WW-uitkering ontvangen. Eind oktober 2018 ging het om 261.000 personen met ten minste één WW-uitkering.

Werkloosheid sterkst gedaald bij 45-plussers
De daling van de werkloosheid was in de afgelopen drie maanden het sterkst bij 45- tot 75-jarigen. Sinds juli is het werkloosheidspercentage bij deze groep gedaald van 3,7 naar 3,3. Bij jongeren nam de werkloosheid in de zomer nog toe, maar het werkloosheidspercentage was in oktober (7,2) weer iets lager dan in juli (7,3). Bij de 25- tot 45-jarigen is de werkloosheid op 2,6 procent gebleven.

Onbenut arbeidspotentieel
Het CBS publiceert maandelijks over de omvang van de werkzame beroepsbevolking en de niet-werkzame bevolking, waarbij de laatste groep wordt uitgesplitst naar de werkloze beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking (allemaal volgens ILO-definitie). Met de werkloze beroepsbevolking wordt echter niet het totale onbenut arbeidspotentieel beschreven. Behalve werklozen volgens de ILO-indicator worden hiertoe nog andere groepen gerekend. Het gaat om mensen die óf recent gezocht hebben naar werk óf direct beschikbaar zijn voor werk. Deze mensen worden gerekend tot het onbenut arbeidspotentieel, maar vallen buiten de werkloosheidsdefinitie. Ook deeltijders die meer uren willen werken en hiervoor direct beschikbaar zijn, behoren tot het onbenut arbeidspotentieel. 

Het totale onbenut arbeidspotentieel bestond in het derde kwartaal van 2018 uit bijna 1,1 miljoen mensen. Een jaar eerder waren dit er nog bijna 1,3 miljoen. De ontwikkeling van het totale onbenut arbeidspotentieel hangt sterk samen met de ontwikkeling van de werkloosheid volgens de ILO-definitie.

Gerelateerde artikelen