Werkloosheid licht toegenomen tot 3,6 procent

Werkloosheid en aantal WW-uitkeringen in de eerste jaarhelft vrij stabiel.

De werkloosheid in Nederland is in juli licht toegenomen ten opzichte van een maand eerder. Ondanks dat de Nederlandse economie afgelopen kwartaal in een recessie is beland blijft de arbeidsmarkt nog altijd erg krap. Het aantal WW-uitkeringen bleef in juli vrijwel stabiel.

Vorige maand zat 3,6 procent van de beroepsbevolking zonder betaald werk, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de nieuwste cijfers. In juni bleef de werkloosheid nog onveranderd op 3,5 procent. De werkloosheid is volgens het CBS in de eerste jaarhelft vrij stabiel geweest, net als het aantal WW-uitkeringen.

In juli waren 362.000 mensen van 15 tot 75 jaar werkloos, tegen 353.000 in juni. Het CBS meet de ontwikkeling van het aantal werklozen als gemiddelde verandering in de afgelopen drie maanden. In de maanden mei tot en met juli nam het aantal werklozen toe met gemiddeld 6000 per maand. Het aantal werkenden steeg in dezelfde periode met gemiddeld duizend per maand.

In juli hadden 3,6 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,2 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Ze worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat voornamelijk om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. In de maanden mei tot en met juli is het aantal mensen buiten de beroepsbevolking gedaald met gemiddeld 4000 per maand.

De werkloosheid is de afgelopen drie maanden vooral toegenomen onder jongeren van 15 tot 25 jaar. Bij deze groep liep de werkloosheid op van 7,9 procent in april tot 8,6 procent in juli. Bij 25- tot 45-jarigen en 45-plussers liggen de percentages aanzienlijk lager.

Het UWV verstrekte in juli 152.000 WW-uitkeringen. Dat zijn er 600 minder dan in de maand ervoor. In juli werden er 20.200 uitkeringen beëindigd en kwamen er 19.500 nieuwe uitkeringen bij. In vergelijking met juli vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen inmiddels 3 procent lager.

Gerelateerde artikelen