Werkloosheid gedaald

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in oktober 2013 met 11.000 af en kwam uit op 674.000 personen. Dat is 8,5 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in oktober met 8.000 is toegenomen tot 408.000.

Minder werklozen
In oktober was 8,5 procent van de beroepsbevolking werkloos. In juli van dit jaar was de werkloosheid met 8,7 procent op het hoogste niveau na een stijging van twee jaar. De afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen met gemiddeld 7.000 per maand af. De werkloosheid daalde het sterkst bij mannen en jongeren.

In oktober kwam de werkloosheid in Nederland volgens de ILO-definitie uit op 7,0 procent van de beroepsbevolking. In september was dat eveneens 7,0 procent.

Minder WW-uitkeringen onderwijs
Oktober telde 408.000 lopende WW-uitkeringen, 2 procent meer dan in september. Er werden in oktober dit jaar 58.000 nieuwe uitkeringen verstrekt en 50.000 beëindigd.

Zoals gebruikelijk na de zomermaanden (begin nieuwe schooljaar) nam het aantal lopende WW-uitkeringen vanuit de sector onderwijs in oktober flink af. Seizoengevoelige sectoren als landbouw en horeca lieten in oktober juist een sterke toename zien van het aantal lopende WW-uitkeringen.

In 2013 bijna de helft van de beëindigde uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting
Er werden in de periode januari tot en met oktober van dit jaar 508 duizend nieuwe WW-uitkeringen verstrekt. Dat waren er ruim 100.000 meer dan in dezelfde periode van 2012. In dezelfde periode dit jaar beëindigde  UWV 440.000 WW-uitkeringen, 75.000 meer dan in 2012. Bijna de helft van de uitkeringen (213.000) werd dit jaar beëindigd vanwege werkhervatting. Het aantal uitkeringen dat afliep vanwege het bereiken van de maximale uitkeringsduur bedroeg 157.000.
__________________________________________________________________________________
Toe aan nieuwe uitdaging?
Finance.nl is met alle vacatures en de top-bedrijven in Nederland, dé nummer 1 vacaturesite voor finance professionals. Voor controllers, accountants,  administrateurs en financieel managers. Vind uw droombaan op Finance.nl  en plaats uw CV in de CV-databank om door werkgevers gevonden te worden.
__________________________________________________________________________________

Gerelateerde artikelen