Werkkapitaalfinanciering knalt door de 160 miljard grens

Uit cijfers van de branchevereniging voor factoring (FAAN) blijkt dat 2022 een jaar van ongekende groei voor werkkapitaalfinanciering geweest is.

FAAN-voorzitter Lukas Anker constateert uit de meest recente cijfers dat ondernemingen moeite hebben om de prijsstijgingen (vanwege de inflatie) te financieren: “Hoe kom je aan voldoende werkkapitaal om je voorraden aan te vullen en je toekomstige investeringen te kunnen doen? Daar worstelen CFO’s zichtbaar mee.” Anker ziet dat bedrijven vanwege de prijsstijgingen meer financiering nodig hebben dan bijvoorbeeld een jaar geleden.

Factoring voor ZZP’ers en grootbedrijven
Intussen is het aantal bedrijven dat werkt met werkkapitaalfinanciering gegroeid tot ruim 7000 bedrijven. Volgens Anker zitten daar allerlei bedrijven tussen: “Van zzp’ers tot grootbedrijven: Ze maken gebruik van werkkapitaalfinanciering om groei via hun debiteuren en voorraden vorm te geven.” Veel van deze bedrijven hebben na de “coronadip” de stijgende lijn weer te pakken. Deze stijgende lijn heeft er toe geleid dat financiering met +38% is toegenomen, tot meer dan acht miljard euro.

Terughoudendheid voor beschikbaarheid liquiditeit
Deze toename van het gebruik van werkkapitaal laat zien dat bedrijven zoeken naar oplossingen voor een maximalisatie van de beschikbare liquide middelen via Asset Based Finance en Factoring oplossingen. Deze financiering wordt verder gestuwd door toegenomen terughoudendheid bij reguliere financiers vanwege de geopolitieke spanningen, zoals bij standaard bankkrediet en investeerders te merken is.

Voor Financiële Managers wordt het steeds belangrijker continu zicht te hebben op actuele financiële data. Dit thema wordt dan ook belicht in een van de sessies op FM Dag ‘Focus on Value’ (woensdag 19 april) in Van der Valk A4 (nabij Schiphol). Daarnaast biedt het programma informatiesessies over onder meer het creëren van waarde met ESG, waardecreatie door Private Equity en risico-management & waardecreatie. Meldt u vrijblijvend aan op de registratiepagina van FM Dag.

Snelle verhoging financieringsbehoefte
De FAAN-voorzitter ziet vooral groei bij de sectoren Groothandel, Industrie, Transport en Zakelijke Dienstverlening. Factoring stelt bedrijven in deze sectoren in staat om de forse impact van prijsstijgingen op debiteuren en voorraadposities optimaal en flexibel vorm te geven. Veel factoringbedrijven bieden daarom een geïntegreerde koppeling met de financiële administratie van de MKB Onderneming aan. “Hierdoor kunnen financieringslimieten binnen 24 uur worden verhoogd in het geval er een aanvullende financieringsbehoefte is”, aldus Anker.

Lopende jaar
Faan ziet voor 2023 onzekerheden door uitdagende omstandigheden met betrekking tot ontwikkelingen op economisch vlak. Inflatie, stijgende rente, oplopende energieprijzen en geopolitieke ontwikkelingen zullen impact hebben op het bedrijfsleven. De eerste maanden van het jaar laten zien dat voornamelijk de retailers meer werkkapitaal kwijt zijn aan de hogere voorraden. In andere sectoren ziet FAAN dat de betaaltermijnen door schaarste extreem kort zijn.

‘Cash is King’ als concurrentievoordeel

Anker verwacht voor komende periode dan ook geen generiek beeld, maar juist toenemende verschillen tussen sectoren. Wel zal de groei van werkkapitaalfinanciering dit jaar verder doorzetten omdat het bedrijven in staat zal stellen in te spelen op de omstandigheden. “Cash is King lijkt in een toenemend aantal sectoren een beslissend concurrentie voordeel te zijn”, aldus de voorzitter van de FAAN.

Zie voor meer informatie over de cijfers Rapportage 2e halfjaar 2022

Gerelateerde artikelen