Werkgeversorganisaties tevreden over steun

Hoe anders is een MKB-controller?
"Goede aanvullende stappen": VNO-NCW en MKB-Nederland over steun voor bedrijfsleven.

Het kabinet neemt “goede aanvullende stappen” om ondernemers van klein tot groot te ondersteunen nu ze door de coronacrisis in problemen komen. Dat zeggen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie op de reeks Haagse steunmaatregelen om de economie draaiende te houden. Volgens de organisaties moet de komende dagen duidelijk worden of de maatregelen in de praktijk voldoende zijn.

VNO-NCW en MKB-Nederland zien met name heil in de versoepelingen in de nieuwe regeling voor werktijdverkorting. Zo gaat het percentage voor de vergoeding van de niet-gewerkte uren bijvoorbeeld naar 90 procent en kunnen ondernemers er met terugwerkende kracht tot 1 maart gebruik van maken.

Ook verstrekt uitkeringsinstituut UWV een voorschot van 80 procent. De organisaties noemen het ook goed dat flexkrachten onder de regeling vallen. Ook is het volgens de ondernemersorganen goed dat de financieringssteun voor met name het grotere MKB wordt uitgebreid en dat getroffen ondernemers eenvoudiger uitstel van belasting kunnen aanvragen.

“Met verschillende specifieke sectoren en het kabinet moeten we kijken wat misschien extra nodig is of waar verbeteringen kunnen worden doorgevoerd om zaken te versnellen”, aldus de organisaties. “Met het kabinet is ook afgesproken dit eventueel later aan het pakket toe te voegen als dit nodig mocht blijken.”

Bij Zelfstandigen Bouw spreken ze van een mooi pakket maatregelen. Maar er is volgens die organisatie wel sprake van een tweedeling in inkomenssteun. De WW-uitkering gaat 20 procent omhoog. Want een werknemer voor wie werktijdverkorting wordt aangevraagd, houdt zijn volledige loon. De steun voor zzp’ers blijft echter op bijstandsniveau. Die zou volgens Zelfstandigen Bouw ook 20 procent omhoog moeten wil het kabinet met recht kunnen zeggen dat het behoud van inkomsten van alle werkenden de hoogste prioriteit is.

Evofenedex, de belangenbehartiger van bedrijven in de handel en logistiek, laat weten veel goede elementen te zien in het eerste steunmaatregelenpakket. Ook branchevereniging voor winkelbedrijven Inretail prijst het miljardenpakket en is blij met de steun- en liquiditeitsmaatregelen.

De maatregelen van het kabinet sluiten ook aan op de wensen die LTO Nederland. Zo wordt de Borgstellingsregeling Landbouw verruimd en worden op het gebied van arbeid volgens de organisatie belangrijke stappen gezet. De genomen maatregelen zijn volgens LTO een begin.

Lees ook: Werktijdverkorting door virus wordt toegekend

(bron: ANP)

Gerelateerde artikelen