Werkgevers verwachten minder banen

Werkgelegenheidsverwachting voor 2020 onder werkgevers daalt, behalve in finance.

Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 is de werkgelegenheidsverwachting onder Nederlandse werkgevers voor het eerste kwartaal van 2020 met een procentpunt gedaald. Dit concludeert Manpower in haar kwartaalonderzoek onder 750 Nederlandse werkgevers. In zeven van de negen arbeidssectoren verwachten werkgevers meer medewerkers aan te nemen. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2019 is het sentiment echter in alle arbeidssectoren verslechterd of onveranderd, met uitzondering van de financiële sector.

Na een sterke daling in het vierde kwartaal van 2019 is de werkgelegenheidsverwachting in de financiële sector met zes procentpunten, sterk gegroeid. Het optimisme in zes andere van de negen arbeidssectoren is echter gedaald. Werkgevers in de sectoren Transport, Opslag & Communicatie en Nutsbedrijven verwachten het eerste kwartaal van 2020 zelfs minder werknemers aan te nemen.

Het percentage Nederlandse werkgevers dat moeite had om de juiste kandidaten voor hun vacatures te vinden, bedroeg het afgelopen kwartaal 70 procent. Slechts 41 procent echter biedt betere arbeidsvoorwaarden aan werknemers in vergelijking met vorig jaar. Steeds vaker kiezen Nederlandse werkgevers voor het om- en bijscholen van medewerkers als een oplossing voor dit probleem. Zo is het percentage van de werkgevers dat meer uitgeeft aan het trainen, bij- en omscholen van hun werknemers, het afgelopen kwartaal gestegen van 48 procent in 2018 tot 52 procent.

(bron: Manpower)

Gerelateerde artikelen