Werkgevers leren leven met chronisch personeelsgebrek

Krapte arbeidsmarkt grootste barrière ondernemend Nederland
Werkdruk en personeelskosten zijn nog grote plaaggeesten.

Vier op de tien ondernemers geven aan dat personeelstekort de grootste belemmering vormt bij het runnen van hun bedrijf. Ruim driekwart van de ondernemers had in juli te maken met een tekort aan personeel. Toch daalt het aantal ondernemers dat personeelskrapte ziet als grootste probleem voor de bedrijfsvoering.

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Sinds medio 2021, toen de meeste coronabeperkingen kwamen te vervallen, is het aantal ondernemers snel opgelopen dat het personeelstekort als grootste belemmering ziet.

Het hoogtepunt lag aan het begin van het derde kwartaal vorig jaar, toen bijna 48 procent van de ondernemers het tekort als belangrijkste belemmering zag. Sindsdien is het afgenomen. Vooral de horeca, zakelijke dienstverlening en vervoer en opslag ervaren de hinder.

Voor de meeste ondernemers is de hogere werkdruk het voornaamste gevolg van het tekort aan personeel. Ruim een derde van hen geeft aan dat de werkdruk is toegenomen, constateert het CBS. Dat geldt met name voor de detailhandel, waar 54 procent van de ondernemers deze ervaring heeft. Horecaondernemers zien de gestegen arbeidskosten als belangrijkste gevolg van de krappe arbeidsmarkt binnen hun sector.

(ANP)

Gerelateerde artikelen