Werkgevers laten miljoenen stage subsidie liggen vanwege complexe aanvraagprocedure

De subsidieregeling Praktlijkleren (SPL) mist zijn doel. De aanvraag van de regeling is dusdanig complex dat twee weken voor het einde van de aanvraagtermijn minder dan de helft van de beschikbaar gestelde subsidie is aangevraagd. Dat blijkt uit een analyse van HR risk consultant Robidus. Werkgevers lopen hierdoor meer dan 100 miljoen mis.

De subsidieregeling praktijkleren is ingesteld door de overheid om werkgevers te bewegen om meer leerlingen te begeleiden. De SPL vormt een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling of student. De subsidie kan oplopen tot maximaal € 2.700 per leerwerkplek. De overheid heeft hier dit jaar € 205 miljoen voor uitgetrokken. Tot 1 september zijn er slechts 35.000 aanvragen binnengekomen, terwijl de deadline 15 september is. Mick Netiv, directeur bij Robidus: “Wij schatten dat minder dan 90 miljoen door werkgevers is opgeëist. Hierdoor blijft dus meer dan 100 miljoen euro liggen. Ontzettend zonde.”
Complex
De voornaamste reden voor het ongebruikt laten van de subsidie door werkgevers is de complexiteit van de aanvraag. Per aanvraag voor een leerwerkplek moet er aan een groot aantal beleidsmatige, procesmatige en administratieve voorwaarden worden voldaan. Dit kost zoveel tijd dat, nu de deadline voor het aanvragen van de subsidie nadert, veel werkgevers een risico lopen de aanvragen niet op tijd af te kunnen ronden.
Grote werkgevers
Met name voor grote werkgevers die vaak veel praktijkplekken aanbieden is dit zonde. Juist voor hen komen de subsidies immers van pas. Netiv: “ Met name voor de retail en zorgbranche is dit echt een gemiste kans. Het gebrek aan aanvragen leidt ongetwijfeld niet tot een groter aantal praktijkleerplaatsen. Het is zonde dat de overheid miljoenen steekt in het onderwijs maar studenten onvoldoende praktijkervaring kunnen opdoen.”

Gerelateerde artikelen