‘Werkgevers investeren minder in personeel’

Werkgevers geven minder prioriteit aan investeringen in personeelsbeleid zoals scholing en arbeidsvoorwaarden dan enkele jaren geleden. Ook de bereidheid voor het aantrekken van niet-westerse migranten en voor meer vrouwen aan de top is afgenomen.

Deze conclusies staan in een woensdag verschenen rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over vraag naar arbeid. Het SCP onderzoekt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vanuit het perspectief van werkgevers elke twee jaar sinds 1989.
In een periode van tien jaar is de aandacht voor arbeidsomstandigheden duidelijk afgenomen (van 85 procent naar 78 procent), stellen de onderzoekers. Zo nemen investeringen van werkgevers in scholing niet toe, ondanks de maatschappelijke aandacht voor de ‘duurzame inzetbaarheid’ van werknemers. Het aandeel bedrijven met werknemers dat een cursus of opleiding volgde, blijft stabiel op 70 tot 80 procent.
Verder is het aantal bedrijven dat met ontslag bedreigd personeel naar ander werk begeleidt, in vijf jaar tijd afgenomen van 35 procent naar 27 procent. Tegelijkertijd stijgt het aantal bedrijven dat bezig is met inkrimping van het personeelsbestand. ,,Juist in een tijd dat het het hardst nodig is, zijn van ‘werk-naar-werk-activiteiten’ voor werkgevers blijkbaar moeilijk te realiseren”, aldus het onderzoek.
De prioriteit voor het aantrekken van meer vrouwen aan de top nam de afgelopen jaren af van 18 procent naar 14 procent. Het aantal vrouwen aan de top van beursgenoteerde bedrijven is wel iets gestegen, maar het gaat veel te langzaam, liet minister Jet Bussemaker (Emancipatie) afgelopen week nog weten.
Het SCP wijst de economische crisis als mogelijke verklaring aan voor het lagere animo om te investeringen in personeel. Maar ook de toegenomen flexibilisering van arbeid speelt waarschijnlijk een rol. Terwijl in de jaren negentig van de vorige eeuw 30 procent van de bedrijven tijdelijke contracten inzette, was dat in 2013 verdubbeld (63 procent). ,,Door tijdelijke contracten hebben werkgevers waarschijnlijk minder prikkels om te investeren in personeel. De investeringen gaan voor het bedrijf verloren als de werknemer weggaat.”
 
(ANP) 

Gerelateerde artikelen