Werkgevers: hef verschil vaste en flexibele werknemers op

Het verschil tussen vaste en flexibele werknemers kan worden opgeheven door alle werknemers te voorzien van een individueel opleidings- en mobiliteitsbudget, in plaats van rechten op bijvoorbeeld ww-uitkeringen en opleidingsfondsen. Dat stelt werkgeverskoepel BZW dinsdag in het Financieele Dagblad.

In de krant presenteert de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging, die tweeduizend grote en kleine werkgevers vertegenwoordigt, een plan voor een forse hervorming van de arbeidsmarkt. Daarbij zouden alle werknemers een potje krijgen dat gedurende de loopbaan door werkgevers wordt gevuld. Dat geld zou onder meer kunnen worden ingezet voor bijscholing en ontwikkeling en bij ontslag en tijdelijke werkloosheid.

“Het gaat erom de bestaande aanspraken van werknemers in geval van werkloosheid te individualiseren”, zegt BZW-voorzitter Peter Struik in het FD. “We stellen voor de ww-premie, de gelden uit de Onderwijs- en Opleidingsfondsen en de transitievergoeding allemaal individueel in een potje te stoppen. Dat potje wordt gedurende de loopbaan van een werknemer geleidelijk gevuld en daar kan hij op terugvallen bij tijdelijke werkloosheid en voor scholing.”

Het plan moet er volgens BZW voor zorgen dat werknemers makkelijker tussen sectoren kunnen overstappen. Verder zouden de voorstellen oudere werknemers, door betere bijscholing, aantrekkelijker maken voor bedrijven. 

 

 

(ANP)

Gerelateerde artikelen