Werkgevers energiesector verwachten explosieve groei

Het optimisme over de arbeidsmarkt onder Nederlandse werkgevers houdt aan en neemt in het vierde kwartaal van 2017 opnieuw verder toe. Het werkgelegenheidscijfer komt, net als in het derde kwartaal, uit op +6%. In de energiesector is het werkgelegenheidscijfer zelfs +20%.

Dit blijkt uit de ManpowerGroup Employment Outlook Survey Q3, gehouden onder 59.000 werkgevers, waarvan 750 uit Nederland. Sinds begin 2009 is het werkgelegenheidscijfer niet meer zo hoog geweest.

“Dat de werkgelegenheidsverwachting zo positief is, is uiteraard goed nieuws. Toch komen we langzaam aan het eind van die groei, simpelweg doordat er meer vraag naar personeel is dan aanbod”, aldus José Brenninkmeijer, Algemeen Directeur van ManpowerGroup Nederland. “In heel Europa zie je dat de druk op de arbeidsmarkt verder zal toenemen in een aantal specifieke sectoren. Ik verwacht dat deze uitdagingen, die deze druk met zich meebrengt, terug te zien zijn in het vierde kwartaal.”

Werkgeversvertrouwen groeit explosief in energiesector
De werkgelegenheid groeit explosief in de energiesector (elektriciteit, gas en water). Waar deze sector in de afgelopen kwartalen nog respectievelijk +5%, +8% en +10% rapporteerde, neemt de verwachting voor het komende kwartaal een sprong naar +20%. 

Brenninkmeijer: “Het groeipatroon van de energiesector hangt mogelijk samen met de groei in de bouwsector die we de afgelopen maanden hebben gezien. Een toename in bouwprojecten heeft uiteraard invloed op de gevraagde energievoorzieningen. De energiebranche is bij uitstek een sector die gedijt bij een aanhoudend vertrouwen in de economie. Daarnaast is deze sector zichzelf aan het heruitvinden door verduurzaming en grote innovaties. Zo een tendens speelt altijd een rol in het aantrekken van meer en nieuw talent.”

Groei bouwsector en zakelijke dienstverlening zwakt af
De bouwsector blijft onverminderd positief, met +5% na +4% vorig kwartaal. “De vraag naar bouwpersoneel is groot, maar het aanbod blijft beperkt. Dat heeft mogelijk invloed op het vertrouwen van werkgevers in de sector”, aldus Brenninkmeijer. “Mensen willen aannemen is één, maar ze moeten ook beschikbaar zijn.” De transportsector rapporteert daarentegen een flinke groei, van +5% naar +10%. Opvallend is dat de zakelijke- en financiële dienstverlening, alhoewel nog steeds positief met +8%, een daling laat zien ten opzichte van +16% in het vorige kwartaal. “Deze sector is al bijna twee jaar onverminderd positief, maar laat voor het eerst dit jaar een afnemende groei zien en neemt even pas op de plaats.”

Positief Europees vooruitzicht
Inmiddels rapporteren vrijwel alle Europese landen positieve cijfers; in het afgelopen kwartaal was Italië nog negatief met -2% (nu +3%). Het werkgelegenheidscijfer voor het Verenigd Koninkrijk blijft stabiel en groeit zelfs van +5% naar +6%. Ook Frankrijk laat opnieuw positieve cijfers zien, met een score van +4%, een toename van een procent ten opzichte van het vorige kwartaal. De verwachting in Duitsland loopt iets terug, van +6% naar +5%. De Verenigde Staten blijven onverminderd positief met een score van +17%, hetzelfde als afgelopen kwartaal.

Bron: ManpowerGroup

Gerelateerde artikelen