Werkgevers bezuinigen op personeel

fallback
De effecten van de economische terugval beginnen nu duidelijk voelbaar te worden waardoor nerveuze werkgevers drastisch gaan bezuinigen op personeelswerving, loonkosten, zakenreizen en onkostenvergoedingen. Voor de werknemers leidt dit tot een onplezierige en stressvolle werkomgeving, waar men zich verplicht voelt om langer te werken om zo betrokkenheid te tonen en hun functie veilig te stellen.

Dit zijn enkele belangrijke bevindingen uit een nieuw internationaal onderzoek – Managing people through an economic downturn – dat onlangs is gepubliceerd door Cubiks. De overige resultaten vindt u hieronder samengevat:

De meerderheid van de werkgevers heeft last van de recessie – 71% van de respondenten heeft aangegeven dat hun winst of omzet negatief is beïnvloed door de economische terugval. Meer dan de helft van de respondenten kreeg vorig jaar te maken met gedwongen ontslagen en 45% verwacht een ingrijpende reorganisatie in het bedrijf binnen de komende 24 maanden.

Er wordt bezuinigd op personeelswerving – Tweederde van de organisaties heeft aangegeven in 2002 minder uit te geven aan personeelswerving en slechts 39% is van plan om een actieve campagne te voeren wanneer het klimaat verbetert.

Sterke loonsverhogingen passen niet in deze tijd – 66% van de respondenten heeft aangegeven dat de gemiddelde loonsverhoging in 2002 lager zal zijn dan vorig jaar. Desondanks bestaan er binnen driekwart van de bedrijven mogelijkheden om waardevolle werknemers een loonsverhoging aan te bieden om hun relatie met de organisatie te versterken – waaruit kan worden afgeleid dat de wensen van de meest getalenteerde werknemers nog steeds worden ingewilligd.

Het topmanagement zou het goede voorbeeld moeten geven – 60% van de respondenten is van mening dat senior managers het goede voorbeeld zouden moeten geven aan hun werknemers door een loonstop of loonsvermindering te accepteren totdat de economische situatie weer verbetert.

Stress op de werkvloer wordt een serieus probleem – De verschillende effecten van deze bezuinigingen zorgen gezamenlijk voor een gespannen sfeer op de werkvloer. Meer dan de helft van alle respondenten zegt dat het personeel extra uren werkt om hun positie veilig te stellen. Tweederde gelooft dat de werknemers die een ontslagronde overleven naderhand meer stress ervaren. 66% is van mening dat hun organisatie niet genoeg aandacht besteedt aan werkgerelateerde stress.

Reagerend op het rapport zei Reinder van der Schaaf, Algemeen Directeur Cubiks Nederland:
‘Het is duidelijk dat we in een uitdagend klimaat opereren waarin spanningen hoog op kunnen lopen voor alle werknemers en dus niet alleen voor het hoger management. In plaats van opgelucht te zijn dat ze nog werk hebben worstelen veel mensen met de toegenomen werkbelasting en zijn misschien niet in staat om met hun nieuwe verantwoordelijkheden om te gaan. Bovendien weet men dat er geen extra personeel zal worden aangenomen om de werklast te verminderen en, om de zaken nog erger te maken, hebben zij waarschijnlijk niet de loonsverhoging gekregen waar ze zo op hoopten en waar ze in hun beleving recht op hebben.’

‘In deze omstandigheden is het van vitaal belang dat werkgevers aan hun personeel laten zien dat ze worden gewaardeerd als een integraal onderdeel van de toekomst van het bedrijf. Investeren in persoonlijke ontwikkeling vormt een goede manier om dit te doen en is een van de weinige mogelijkheden die HR managers nog hebben wanneer er sprake is van een budgetbeperking.’

‘Tegelijkertijd is het erg belangrijk dat ondernemingen zich verantwoordelijk opstellen door het stressniveau in hun organisatie te monitoren. Op deze manier kan men problemen en juridische geschillen voorkomen, prestaties verbeteren, absentie verminderen en het imago als werkgever verbeteren. Met de juiste middelen kan men het stressniveau gemakkelijk in de gaten houden wat op lange termijn significante voordelen kan opleveren.’

77% van de respondenten is van mening dat het verder ontwikkelen van bestaand personeel de beste en meest efficiënte manier is om aan mensen te komen met de juiste capaciteiten. Desondanks investeert slechts 18% van de bedrijven een deel van de salarisbesparingen in de ontwikkeling van het bestaande personeel. Een dergelijke aanpak kan onmiddellijk gevolgen hebben.

Reinder van der Schaaf:
‘Ongetwijfeld leidt dit tot weinig beweging in de arbeidsmarkt op dit moment, maar werkgevers kunnen zich niet permitteren om zelfgenoegzaam te zijn. Meer dan tweederde van de respondenten in het onderzoek is ervan overtuigd dat de economische situatie in de komende 12 maanden zal verbeteren. Als dat gebeurt zullen gedemotiveerde, ontevreden en gestresste werknemers gaan uitkijken naar andere opties.

Door nu actie te nemen en de persoonlijke ontwikkelingsbehoeften van hun werknemers in kaart te brengen en in te vullen kunnen werkgevers het werkklimaat verbeteren en tegelijkertijd een basis leggen voor toekomstige organisatie herstructureringen.’