Werkgelegenheidsverwachting daalt in derde kwartaal ondanks hoogconjunctuur

Werkgevers in zes van negen economische sectoren minder positief, arbeidsmarkt blijft krap.

De werkgelegenheidsverwachting onder Nederlandse werkgevers is in het derde kwartaal van 2018 met vier procentpunten gezakt ten opzichte van het voorgaande kwartaal. 

Dit blijkt uit de ManpowerGroup Employment Outlook Survey (MEOS Q3), uitgevoerd onder 59.000 werkgevers waarvan 750 uit Nederland. Ondanks deze daling blijft het werkgelegenheidscijfer dit kwartaal positief (+6%) en illustreert dit het positieve voornemen van werkgevers om medewerkers aan te nemen. 

Ondanks dat acht van de negen economische sectoren nog een positief werkgelegenheidscijfer noteren, neemt in zes sectoren het optimisme onder werkgevers af. Dit lijkt een gevolg te zijn van de groeiende problemen die zij ondervinden bij de zoektocht naar de juiste kandidaten in een steeds krappere arbeidsmarkt.

“Deze daling van de werkgelegenheidsverwachting onder werkgevers is geen indicatie van economisch mindere tijden”, aldus José Brenninkmeijer, Algemeen Directeur van ManpowerGroup Nederland. “Integendeel, de vraag naar medewerkers is door de stevige economische groei van de afgelopen kwartalen alleen maar toegenomen. Voor werkgevers is de zoektocht naar medewerkers met de juiste kennis en expertise daarom steeds moeilijker geworden. Het niet kunnen vinden van de juiste kandidaat, kan zelfs schadelijk zijn voor toekomstige groei van de onderneming. Een voorbeeld hiervan zijn bedrijven die willen (door)groeien maar hiervoor niet de geschikte medewerkers kunnen vinden en aannemen.”   

Bouwsector blijft optimistisch
Voor het tweede kwartaal op rij en ondanks een afname van vijf procent ten opzichte van het vorige kwartaal, zijn werkgevers in de bouw het meest positief van alle Nederlandse werkgevers (+11%). 

Brenninkmeijer: “Van oudsher is de bouw een van de beste graadmeters voor de gehele Nederlandse economie. Het is daarom geen verassing dat we de meest positieve werkgevers hier terugvinden. De afname van het optimisme in de bouw heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met een explosieve groei van de vraag naar nieuwe woningen, wat leidt tot een tekort aan geschoolde medewerkers”. 

In de transportsector en communicatie is de groei van het optimisme onder werkgevers het hoogst, de werkgelegenheidsverwachting stijgt in deze sectoren van +4% naar +10%. “Deze sectoren profiteren van de groeiende wereldeconomie en de rol die Nederland daarin speelt als doorvoerland.”
 
Positief Europa 
Alle Europese landen, met uitzondering van Italië (-2%), blijven positieve werkgelegenheidscijfers rapporteren. De verwachting groeit in België met twee procent naar +4%, Frankrijk noteert +5%, Duitsland +8%, Spanje +3% en het Verenigd Koninkrijk +4%. Werkgevers in de Verenigde Staten blijven onverminderd positief met een score van +18%. 

Gerelateerde artikelen