Werkgevers overrompeld door torenhoog ziekteverzuim

Werkgevers overrompeld door torenhoog ziekteverzuim
Corona bracht ook mooie dingen zoals thuiswerken en flexibele werktijden.

De eerste drie maanden lag het ziekteverzuim van werknemers ruim 75 procent hoger dan in 2021. Werkgevers hebben dit niet zien aankomen. Zij rekenen er  juist op dat het verzuim daalt sinds de versoepeling van de coronamaatregelen zijn doorgevoerd.

Dit komt naar voren uit onderzoek van Nationale-Nederlanden over inzetbaarheid van werknemers in de huidige krappe arbeidsmarkt. Wat blijkt? Werkgevers verwachten dit niet. Volgens Nationale Nederland vergroot het hoge verzuim de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt  

Bij 86 procent van de werkgevers die te maken kreeg met ziekteverzuim was corona de oorzaak. Meer dan de helft van de werkgevers (53%) gaf aan dat er sprake was van meer indirect verzuim, door bijvoorbeeld een toename van de werkdruk bij collega’s. Verder is disbalans tussen werk en privé een belangrijke oorzaak. Van de werkgevers met werknemers die langer dan een jaar verzuimden, had bijna een kwart (23%) corona als verzuimoorzaak. In 31% was de verzuimoorzaak ‘psychische verzuim door werkdruk of stress’. En werkgevers geven aan dat 87% van deze werknemers die langer dan een jaar verzuimden, nog steeds klachten hebben.

Werkgevers die aangeven meer aandacht te willen besteden aan het voorkomen van ziekteverzuim, doen dat graag samen met de arbodienst (43%) en adviseurs (35%). Volgens Nationale Nederlanden betreffen de meeste ziekmeldingen kortdurend verzuim.  

Corona bracht bedrijven ook positieve ontwikkelingen, gaven veel werkgevers aan (44%). Twee derde van de werkgevers die positieve ontwikkelingen ziet (67%) noemt het thuiswerken of hybride werken een verbetering. Werkgevers (56%) zien daarmee de tevredenheid van werknemers toenemen. Naast flexibelere werktijden (40%) wordt ook autonomie over invulling van de werkzaamheden (22%) als positief ervaren door werknemers.

Maar er zijn ook uitdagingen. Een belangrijke uitdaging is het krijgen en behouden van goed personeel. Werkgevers geven het tekort van werknemers in de sector (72%) en de grote vraag naar werknemers (52%) als grootste oorzaken aan. Van de werkgevers die aangeven ondersteuning te willen om een nog aantrekkelijkere werkgever te worden, staat meer dan de helft (55%) open voor kansen om secundaire arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Ongeveer een kwart van de werkgevers wenst ondersteuning van specialisten (26%) bij het vitaal en inzetbaar houden van werknemers of bij leeftijdsbewust personeelsbeleid (24%).