Werkdruk salarisadministrateur fors gestegen

De werkdruk voor de salarisadministrateur is afgelopen jaar fors gestegen. Twee derde van alle professionals heeft te maken met méér werk dan in 2016, drie

Eén van de redenen is dat collega’s steeds meer verwachten van hun salarisadministrateur. Ze willen vaker advies over allerlei arbeidsvoorwaarden en -contracten. Dat blijkt uit NIRPA’s Trendonderzoek Salarisprofessionals 2017, met ruim 1.000 respondenten het grootste onderzoek in dit vakgebied van Nederland.

Wwz en Wet DBA

Andere redenen voor de toegenomen werkdruk zijn de doorvoering van twee flinke stelselwijzigingen van het arbeidsrecht in de salarisadministratie: de Wet werk en zekerheid en de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Vooral de Wwz leidde bij ruim 60% tot extra werk. Bij de Wet DBA is dat minder het geval, maar dat heeft ook te maken het feit dat de handhaving is uitgesteld in afwachting van mogelijk flinke veranderingen van de wet. Mede vanwege de onzekerheid rond de Wet DBA, beschikt pas 43% over modelcontracten voor zzp’ers. Twee van elke drie modelovereenkomsten is goedgekeurd door de fiscus. 

Complexe regelgeving

Payroll professionals moeten vaak complexe regelgeving in hun werk vertalen. De belangrijkste tijdvreters zijn de ingewikkelde fiscale Werkkostenregeling voor allerlei secundaire arbeidsvoorwaarden en de uitvoering van gedetailleerde collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s). Nog relatief onbekend is de nieuwe meldplicht rond datalekken. Deze plicht gaat aankomende jaren effect krijgen voor salarisadministrateurs, omdat zij met veel privacygevoelige informatie werken. Daarom is het zorgwekkend dat ruim 1 op de 5 de salarisadministrateurs aangeeft dat er geen procedure is die voorschrijft hoe er omgegaan moet worden met datalekken. Minstens zo zorgwekkend is dat 19% aangeeft niet geïnformeerd te zijn over of onbekend te zijn met een dergelijke procedure.

Krapte op de arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt speelt inmiddels ook voor de salarisprofessional. De helft is afgelopen jaar benaderd voor een functie elders, driekwart heeft salarisverhoging gehad. Een gemiddelde salarisadministrateur ontvangt nu € 45.500 aan brutosalaris, een stijging van 2,8% ten opzichte van 2016. Ook is er meer geld voor opleiding en ontwikkeling: werkgevers stellen meer tijd voor vakontwikkeling beschikbaar en het opleidingsbudget is met € 300 naar € 1.500 gestegen.
 

Gerelateerde artikelen