Wereldwijde groei van meer dan 8%, volgend jaar 5,4%

Wereldhandel trekt zich weinig aan van verstopte handelsketens.

De wereldwijde handel zal volgend jaar met 5,4 procent toenemen, ondanks de aanhoudende toeleveringsproblemen. Verstoringen in de logistieke ketens tot medio volgend jaar op een hoog niveau zullen blijven, maar daarna zullen verminderen.

Dat is de verwachting van kredietverzekeraar Euler Hermes. Dit jaar zou de wereldhandel met 8,3 procent moeten toenemen dankzij het sterke economische herstel van de coronacrisis.

Voor 2023 voorziet Euler Hermes een plus van 4 procent. De kredietverzekeraar stelt dat de totale exportwaarde van Nederland dit jaar al boven het niveau van voor de crisis uitkomt en de komende jaren verder zal toenemen.

Dat de logistieke problemen voorlopig nog aanhouden, heeft volgens Euler Hermes onder meer te maken met de hernieuwde uitbraken van het coronavirus, zoals de Omikron-variant en de beperkende maatregelen. Ook de zeer strikte maatregelen in China om uitbraken te beteugelen zorgen voor verstoringen in de distributieketens.

De verwachte afzwakking van de leveringsproblemen in de tweede helft van volgend jaar heeft volgens de onderzoekers drie redenen. Zo zou de consumentenvraag naar goederen een piek hebben bereikt, waardoor de leveringsketen minder onder druk komt te staan. Daarnaast hebben bedrijven inmiddels grotere voorraden aangelegd en de productiecapaciteit vergroot. Tenslotte is de transportcapaciteit in de scheepvaart toegenomen, met meer containerschepen en investeringen in havenstructuur.