Wereldwijd meer vrouwen in leidinggevende posities in 2020

Uit een recent onderzoek van Accenture in het kader van Internationale Vrouwendag 2014 blijkt dat bijna driekwart van de respondenten (71 procent) denkt dat het aantal vrouwen in topfuncties in 2020 zal toenemen. Voor Nederland zijn de verwachtingen negatiever.

Het onderzoek toont daarmee een internationaal optimisme over de verbeterde positie van vrouwen binnen het bedrijfsleven. Opvallend is daarentegen dat deze positieve verwachtingen in Nederland lijken achter te blijven. 
Dit zijn enkele resultaten van een onderzoek dat Accenture uitvoerde onder 4.100 mannelijke en vrouwelijke professionals in 32 landen.
 
In lijn met de verwachting ten aanzien van boardposities, denkt 70 procent van het aantal respondenten dat het aantal vrouwelijke CEO’s tot 2020 blijft groeien. 15 procent verwacht zelfs een significante toename. In Nederland denkt echter 54 procent van de respondenten dat het percentage vrouwelijke CEO’s in Nederland gaat toenemen. En terwijl internationaal genomen 44 procent ziet dat in hun bedrijf, in vergelijking met vorig jaar, meer vrouwen worden voorbereid op een rol in het senior management is dat in Nederland slechts de helft (22 procent) die dat constateert. Opvallend is dat in opkomende economieën zoals Brazilië, China en India rond de 60 procent vindt dat vrouwen goed worden voorbereid op een senior rol binnen de organisatie.
 
Manon van Beek, directeur van Accenture in Nederland: ”Het verbaast me eigenlijk dat het onderzoek aantoont dat in Nederland de perceptie bestaat dat vrouwen niet goed worden voorbereid op een senior rol in de organisatie. Ik zie juist alle signalen in de andere richting wijzen binnen onze eigen organisatie en in onze klantenkring. Klaarblijkelijk doen we al heel veel, maar laten we het nog onvoldoende zien. Vrouwelijke rolmodellen zijn daarin belangrijk, maar ook de rol van mannen moeten we niet onderschatten. Vrouwen én mannen moeten het perspectief van de ander zien en verkondigen om overtuiging echt over de bühne te brengen en te zorgen voor duurzame verandering in de samenstelling van leiderschap.”
 
“Wij merken ook bij onze klanten een scherpere focus op het werven, selecteren en behouden van vrouwen. Het feit dat de discussie over leiderschapsdiversiteit al even aan de gang is, maar ook onderwerpen als de crisis, en bredere trends als vergrijzing en het toenemend aantal vrouwen dat van universiteiten komt, liggen daaraan ten grondslag. Belangrijker is echter dat zij naast focus nu ook echt investeren in vrouwen. Kennisplatformen, innovatieve trainingen en leiderschapsontwikkeling zorgen ervoor dat de krachten en kwaliteiten van vrouwen op de juiste plek in de organisatie optimaal tot hun recht komen,” Katinka de Korte, Senior Executive en verantwoordelijk voor het diversiteitsbeleid bij Accenture.
 
Interessant conclusie uit het wereldwijde onderzoek is verder dat ruim een derde van de werkende ouders (man: 36 procent; vrouw 38 procent) niet zou werken als ze het konden betalen. Twee keer zoveel mannen (man: 50 procent; vrouw 23 procent) hebben liever dat hun echtgenoot of partner thuis blijft.
 
Bron: Accenture
Gerelateerde artikelen