‘Wellink heeft verzuimd tijdig in te grijpen’

Volgens econoom Sweder van Wijnbergen, die gisteren op 18 januari gehoord werd door de commissie kredietcrisis, heeft toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) verzuimd op tijd in te grijpen toen problemen zichtbaar waren bij Icesave, ABN AMRO en DSB Bank

Een bankrun op Icesave was volgens Van Wijnbergen, professor economie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en voormalig topambtenaar bij het ministerie van Economische Zaken (EZ), onvermijdelijk. ‘Wellink wilde niet ingrijpen’, zegt hij.

Van Wijnbergen vindt dat de toezichthouders hun instrumentarium volstrekt onvoldoende hebben gebruikt. Ze hadden veel meer van hun beleidsvrijheid gebruik kunnen maken om risico’s te benoemen en daarmee extra eisen te stellen, bijvoorbeeld aan de investment bankers.

‘Toezichthouders hebben altijd een neiging om achterover te leunen en te hopen dat het goed komt. Dat is een heel kostbaar mechanisme’, zegt Van Wijnbergen. ‘Kijk maar naar DSB. Ook daar heeft DNB niet aan de bel getrokken terwijl dat al in 2007 had gekund.’

Gerelateerde artikelen