Welke waarderingsmethoden bestaan er?

Er bestaan drie soorten waardebepalingen. • Waardering op basis van activa, bijvoorbeeld intrinsieke waarde, vervangingswaarde en liquidatiewaarde; • De waarde aan de hand van verhoudingsgetallen of kapitalisaties: met name winstkapitalisatie; • De waarde op basis van toekomstige geldstromen: met name discounted cashflow-waardering.

Alleen de laatste benadering biedt een fundamentele waardering dien rekening houdt met de toekomstige, door de onderneming te genereren geldstromen. En sluit aan bij de definitie van het begrip waarde.

__________________________________________________________________________
Vergroot uw kennis met opleidingen van topniveau
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw vakgebied? Vindt u het cruciaal dat uw kennis en vaardigheden op peil zijn? Vergroot nu uw kennis met opleidingen van topniveau. Volg een van de opleidingen van Alex van Groningen. Opleidingen voor accountants en financials die hun kennis en vaardigheden willen en moeten vergroten. Bekijk het gehele cursusoverzicht.
__________________________________________________________________________