Welke soorten malafide adviseurs zijn er?

Er zijn twee soorten malafide adviseurs. De eerste werkt voor bedrijven die op het overname pad zijn, de tweede wil gewoon nog even snel zijn zakken vullen ten koste van de onderneming.
Beide zijn vooraf moeilijk te herkennen. Helaas blijkt vaak pas achteraf dat de ondernemer in zee is gegaan met een malafide adviseur. Bij de eerste blijkt achteraf dat vertrouwelijke informatie zonder instemming is doorgespeeld naar “”andere opdrachtgevers””, die op het overnamepad zijn en die zich bij voorkeur richten op failliete ondernemingen, die zijn immers het goedkoopst!
Vaak laat deze malafide adviseur zich ook nog eens dubbel betalen. Door de in discontinuïteit verkerende onderneming en bij een geslaagde doorstart door de overnamepartij. Tel uit zijn winst!
Bij het tweede soort malafide adviseur zet de crisismanager een uitgebreid saneringsteam aan het werk, enkel en alleen om in een korte tijd voor zijn bureau een aardige omzet te realiseren, terwijl op voorhand de kans op herstel van de discontinuïteit nihil is. De ondernemer wordt echter in de waan gelaten dat de onderneming nog is te redden als maar gebruik wordt gemaakt van de expertise van het bureau van de crisismanager. De “”aasgier”” pondt de in discontinuïteit verkerende onderneming zolang uit totdat de financiële middelen zijn uitgeput en een faillissement onafwendbaar is geworden. 
__________________________________________________________________________
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw vakgebied? Vindt u het cruciaal dat uw kennis en vaardigheden op peil zijn? Vergroot nu uw kennis met opleidingen van topniveau. Volg een van de opleidingen van Alex van Groningen. Opleidingen voor accountants en financials die hun kennis en vaardigheden willen en moeten vergroten. Bekijk het gehele cursusoverzicht.
__________________________________________________________________________
Gerelateerde artikelen