Welke rol speelt een business controller bij de strategie van een onderneming?

excelleren als business partner
De economie lijkt voorzichtig weer wat aan te trekken. Bedrijven maken zich op voor een groei periode waarin het belangrijk is de juiste keuzes te maken. Op welke markten willen we onszelf ontwikkelen? Breiden we ons dienstenpakket uit of focussen we op groei in het huidige segment?

Er zijn genoeg vragen te stellen en ook genoeg keuzes te maken. De juiste analyses zijn een eerste stap en een goede onderbouwing van een beslissing is daarbij van belang. Welke rol speelt de business controller hierin? Kan hij of zij bijsturen of zelfs beslissingen beïnvloeden? In deze blog kijk ik naar de mogelijkheden.
De eerste stap in het strategische proces van een onderneming is natuurlijk het in kaart brengen van de strategie. Dit kan op jaarlijkse basis, maar ook 3 of 5 jaren plannen worden vaak gemaakt. Hierbij zijn marktomstandigheden een belangrijke factor, maar ook de richting die het bedrijf zelf op wil. 
De rol van de business controller is in dit proces heel divers. Een van de mogelijkheden kan zijn het analyseren van de resultaten van afgelopen jaren. Op welke producten of diensten zitten de hoge marges? Bij welke klanten zijn de meeste nieuwe deals gescoord? Deze informatie is erg bruikbaar voor het maken van nieuwe plannen. 
Probeer deze analyses zo inzichtelijk mogelijk aan de business te presenteren, dit helpt bij de beeldvorming van de huidige situatie. Daarnaast kan de business controller natuurlijk ook naar de marktontwikkelingen kijken. Blijven de uitgaven die (grote) bedrijven doen aan het product of dienst dat jouw bedrijf verkoopt gelijk, stijgen of dalen deze? Gaan deze bedrijven voor innovaties, hoge kwaliteit of staan de prijzen onder druk? Allemaal vragen waarmee rekening gehouden kan worden. 
__________________________________________________________________________________

Volg een van de succesvolle controllersopleidingen

Bent u de volgende business controller? Volg de opleiding Certified Business Controller.
Wilt u als controller doorgroeien? Volg de training Controller als Businesspartner.
Het vak van de controller in vijf dagen. Volg de opleiding Controller in een Week.
___________________________________________________________________________________
De business controller kan daarnaast ook benchmark analyses uitvoeren (bijvoorbeeld op basis van marktaandeel en marge opbouw van concurrenten). Inzicht in data van concurrenten kan nuttig zijn om de eigen strategie te sturen. 
Als de plannen gemaakt zijn is de volgende stap het monitoren van de strategie. Dit is het meest uitdagend en erg belangrijk. Als er veel tijd is gestoken in het maken van nieuwe plannen, moeten deze ook gewaarborgd worden natuurlijk. Wil je de juiste uitwerking van een strategie zien, dan is het zaak vast te blijven houden aan de plannen en ideeën die in eerste instantie gemaakt zijn. 
De business controller speelt hierbij een belangrijke rol, namelijk bij het toetsen van beslissingen aan de afgesproken strategie. Sales managers zullen toch snel  willen verkopen aan klanten of in segmenten die niet binnen de strategische doelstellingen vallen, het is dan de uitdaging hen te overtuigen dit toch niet te doen. Of als de focus voornamelijk op marge is binnen een bedrijf, blijf dan vasthouden aan deze strategie. Ga niet, als het wat betreft bijvoorbeeld omzet tegen zit, de focus toch op omzet leggen in plaats van de marge. Dan blijf je als bedrijf ronddraaien in cirkels en sta je het volgende jaar weer voor dezelfde of nog lastigere uitdagingen. 
De business controller zal soms de business moeten afremmen in dingen die ze willen doen, om binnen de juiste strategie te blijven opereren. Om overtuigend over te komen, is een goede onderbouwing cruciaal. Via cijfers kan hij of zij laten zien welke effecten bepaalde acties hebben en dat deze niet bij de gekozen strategie aansluiten. 
Naast het bijsturen is het ook belangrijk om bepaalde beslissingen juist wel te stimuleren. Dit kan door als business controller nauw betrokken te zijn bij de business, zodat je weet wat er speelt. Zo kunnen investeringen vanaf het begin gestimuleerd worden en voorzien van de juiste financiële onderbouwing. 

Gerelateerde artikelen