Welke ontwikkelingen mogen niet aan de accountancy voorbij gaan?

Binnen accountants en administratie- en belastingadvieskantoren passeert regelmatig de vraag of met de juiste softwaretoepassingen wordt gewerkt om klanten ook in de toekomst zo effectief en efficiënt mogelijk te ondersteunen. De belangrijkste vraag daarbij is welke ontwikkelingen relevant zijn en dan ook nog op welk moment?

De vraag welke ontwikkelingen relevant zijn is beslist niet altijd eenvoudig te beantwoorden en daarbij speelt ook nog vaak het tijdsaspect waarin bepaalde ontwikkelingen tot bloei komen een rol. Begin december 2006 stuurde de overheid (KvK, CBS en Belastingdienst) een mailing naar ruim 450.000 ondernemers om hun te wijzen op de voordelen van XBRL. Een citaat uit deze mailing aan ondernemers luidde: “U besteedt kostbare tijd aan uw administratie. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor de overheid. Zo bent u bijvoorbeeld verplicht uw jaarrekening te deponeren, belastingaangifte te doen en statistische gegevens te verstrekken. Vanaf 2007 wordt het steeds beter mogelijk om vanuit uw bestaande administratie sneller, efficiënter en veelal goedkoper aan deze verplichtingen te voldoen”.
Het is inmiddels januari 2015. Is door de intrede van XBRL de tijd die aan administraties wordt besteed daadwerkelijk verminderd? Deze vraag is beslist niet bedoeld als kwaliteitsoordeel over XBRL dat tegenwoordig als SBR door het leven gaat en afgelopen weken lees ik alweer over SBR+. Ook ik geloof dat het in 2017 afgelopen is met het op papier deponeren van de jaarrekening bij de Kamers van Koophandel en SBR de standaard is. Maar gaat deze verwachting echt uitkomen of is er straks sprake van uitstel. En hoe zit het eigenlijk met de jaarrekening van beursgenoteerde ondernemingen die bij de AFM ingediend worden? De KvK ontvangt alweer een aantal jaren op vrijwillige basis elektronische jaarrekeningen via SBR. Maar is de AFM eigenlijk al zo ver dat zij op SBR zijn aangesloten? Interessant om te weten als u een of meer beursgenoteerde bedrijven als klant heeft.
Een ander voorbeeld is de werkkostenregeling (WKR) die van invloed is op financiële software. Na uitstel dan toch verplicht per 2015. Hoeft u uw boekhouding hier al op ingericht of gaat u extracomptabel gegevens vastleggen via de salarisadministratie?
De vraag “welke ontwikkelingen op welk moment relevant zijn?” is vaak lastig te voorspellen en wat een bepaalde ontwikkeling dan vraagt van uw software en uw organisatie is niet altijd eenvoudig te beantwoorden.
De volgende ontwikkelingen (met invloed op software) mogen in elk geval niet aan u voorbij gaan:
Het Referentie grootboekschema (RGS); een uniform (grootboek)rekeningschema dat als belangrijkste functie heeft om rapportages vanuit de financiële administratie te vereenvoudigen. Dit laatste wordt in de praktijk bereikt door enerzijds bestaande (grootboek)rekeningschema’s te koppelen aan RGS. En anderzijds door rapportages te ontlenen aan RGS.
 
Elektronisch factureren; het op elektronische wijze, in een afgesproken formaat, verzenden van facturen door een leverancier tezamen met het op elektronische wijze ontvangen en verwerken van die facturen door een afnemer. Eerder is UBL al genoemd als berichtenstandaard voor elektronisch factureren.
VoorIngevulde aangifte (VIA); volgens de “Roadmap SBR op weg naar 2020”, uitgegeven door het SBR-programma, d.d. 2 juli 2014, is in de loop van 2015 de VoorIngevulde Aangifte (VIA) voor becon’s, via commerciële aangiftesoftware, gepland.
 
Online software; Het aanbod van online boekhouden overtreft nu al ruimschoots het aanbod van lokale boekhoudsoftware. Bij een relatief nieuwe ontwikkeling als “management dashboards” heeft online al direct de overhand. Fiscale aangiftesoftware via een online variant is aan een opmars begonnen. Bij online software is steeds meer sprake van het automatisch onderling uitwisselen van gegevens (vaktechnisch aangeduid als ‘webservices’), zonder dat de gebruiker daarvoor handmatig gegevens hoeft te exporteren en weer importeren. Zo kan een journaalpost van een loonverdeelstaat automatisch in het online boekhoudpakket terecht komen en daar geboekt worden.
 
Online samenwerken; Online samenwerken met cliënten via een klantportaal, al dan niet als onderdeel van online boekhouden en een functie als employee self services (ESS) komen steeds meer aan bod. Gerelateerd aan de adviesfunctie worden online  management dashboards aangeboden om uw cliënten ‘op meer continue basis’ te informeren.
 
Uitbreiding SBR (verplichtstelling); eerder is al opgemerkt dat het in 2017 afgelopen is met het op papier deponeren van de jaarrekening bij de Kamers van Koophandel en SBR de standaard is. Bent u op vrijwillige basis al bezig met het elektronisch indienen van jaarrekeningen voor uw cliënten bij de KvK of wacht u tot handmatig deponeren niet meer mogelijk is? Als u nog jaarrekeningen opstelt met Word of Excel is het aan te raden in elk geval op een rij te zetten wat de overgang naar SBR betekent.
Besef u goed dat voorgaande geen limitatieve opsomming is. Stel u regelmatig op de hoogte van ontwikkelingen. Laat u informeren door uw branche organisatie en ga na welke ontwikkelingen uw softwareleverancier(s) op de ontwikkelagenda heeft staan.
Meer (gratis) informatie
Het gratis rapport “ICT Accountancy 2020: accountantspraktijk op weg naar de toekomst”  biedt u een handvat als het gaat om relevante ICT ontwikkelingen.
De gratis “ICT Accountancy softwaregids 2015” biedt een uitgebreid overzicht van (nagenoeg alle) softwarepakketten die verkrijgbaar zijn voor de accountancybranche.
 

Update IT & SBR in 1 dag
Wilt u meer weten over de actuele ontwikkelingen rond Standard Business Reporting (SBR), digitalisering & standaardisering? Bent u op zoek naar de beste manier om uw digitale straat te optimaliseren? Dan is de cursus IT & SBR voor u onmisbaar. Na één dag bent u volledig up to date. Meld u aan.

 

   

Gerelateerde artikelen