Welke niveau’s hebben EUR/USD en 3-maand Euribor bereikt op 08-08-08?

Welke niveau's hebben EUR/USD en 3-maand Euribor bereikt op 08-08-08?

De eerste maanden van 2008 hebben, ingegeven door de kredietcrisis, wederom een aanzienlijke volatiliteit laten zien op de financiële markten. Dit geldt voor zowel de aandelen markten als ook voor de commodity, valuta- en rentemarkten. Het is moeilijk te voorspellen in welke richting deze markten zich zullen gaan bewegen. Welke rentepolitiek zal de ECB gaan hanteren?

Op 25 maart stond het officiële tarief van de ECB de zgn. refi-rente op 4% en 3-maands Euribor op 4,699%. Dit zeer grote verschil wordt mede veroorzaakt door de terughoudendheid van geldmarktpartijen om geld uit te lenen vanwege de kredietcrisis. Daarnaast is de vraag of EURUSD nieuwe all-time highs zal bereiken of dat de USD zich zal gaan herstellen.

Treasury-linQ en Treasury.nl nodigen en dagen een ieder werkzaam bij bedrijven, organisaties en instellingen graag uit om hun valuta- en renteverwachting uit te spreken. Indien u het aandurft om u te verplaatsen in een analist of econoom dan vragen wij u om het deelnameformulier in te vullen.

De beste voorspellers van deze Poll zullen worden beloond met een ‘kleine en ludieke’ prijs. De cruciale vraag bij deze Poll is welke niveau’s EUR/USD en 3-maands Euribor hebben bereikt op de speciale datum 08-08-08! Op 25 maart 2008 noteerden zij resp. 1,5569 en 4,699%. Ga naar www.treasurylinq.com/TreasuryPoll voor uw deelname.

Spelregels:
– Gratis inschrijving t/m 30 april 2008 staat open voor bedrijven, organisaties en instellingen op www.treasurylinq.com/TreasuryPoll
– U kunt uw voorspellingen t/m 30 april aanpassen door het formulier nogmaals in te vullen met hetzelfde e-mailadres. De gegevens worden dan automatisch aangepast.
– Vaststelling EUR/USD op 08-08-08 is de officiële ECB fixing om 14.30 CET.
– Vaststelling 3-maands Euribor op 08-08-08 is de officiële fixing om 11.00 CET. – Er zijn 3 prijzen te winnen, nl. eerste in de uitslagen EUR/USD, 3-maands Euribor en de beste overall ranking voor beide uitslagen.
– In de 3e week van augustus zullen de winnaars bekend worden gemaakt.

Gerelateerde artikelen