Welke kansen biedt Big Data voor financials?

Big Data opent nieuwe perspectieven voor financials. Welke kansen liggen er op dit gebied? We vragen het aan Marco de Jong van Experience Data, een bureau dat bedrijven assisteert op het gebied van Big Data.

Big Data is voor een groot aantal financials een gesloten boek. Het is voor hen eerder een buzzword dan een manier om waarde toe te voegen voor de business. Volgens Marco de Jong is dit een gemiste kans voor bijvoorbeeld business en financial controllers.

Zo helpt Big Data om als controller de rol van navigator te pakken. In deze rol bepaal je de koers van de organisatie. Als je deze rol beter wilt vervullen, beschik je met Big Data over een krachtig navigatie-instrument.

Kansen voor controllers

Welke kansen liggen er voor controllers op dit gebied? Aan de ene kant kun je als business controller het initiatief nemen tot modellen voor Machine Learning. Daarmee kun je volgens De Jong veel meer een onderzoekende houding aannemen. ‘Ik zeg altijd: beantwoord geen vragen, maar bevraag antwoorden. Dus als iemand roept dat de omzet is gestegen door een nieuw product, ga dan aan de hand van een model kijken of dat ook echt zo is.’

Aan de andere kant heb je als financial controller de mogelijkheid om diezelfde modellen te controleren. ‘Net als dat je in de boekhouding een controlerende functie hebt, kun je die uitoefenen bij modellen voor Machine Learning. Om verkeerde uitkomsten te voorkomen, stel je dan vragen als: welke brondata gaat erin? Welke bewerkingen vinden daarop plaats? En wat kunnen we met de uitkomsten?’

Voorwaarden voor succes

Voor succes met Big Data moet alleen wel het nodige gebeuren. De belangrijkste voorwaarde is dat je als financial goed op de hoogte moet zijn van de mogelijkheden. Laat je bijvoorbeeld bijpraten tijdens een opleiding over Big Data. Volgens De Jong gaat gaat het tijdens zo’n opleiding niet zozeer om de tools, maar om de mindset die je nodig hebt om Big Data succesvol in te zetten.

Zo is het noodzakelijk om vanuit de data te denken en niet vanuit processen en uitkomsten. ‘Daarbij moet je nieuwsgierig zijn en goede vragen stellen. En jezelf bij alles wat je te horen krijgt de vraag stellen: is dat wel zo? Daar begint het mee en vervolgens ga je je op zoek naar de data die helpt om je vraag te beantwoorden. Dan ontdek je dat de werkelijkheid weerbarstiger is dan je denkt.’

Een andere voorwaarde is dat je er als financial niet voor terugschrikt om met ruwe data te werken. ‘Je wilt op een intelligente manier voorspellingen doen. Daarvoor heb je gedetailleerde data nodig, zoals orderregels en kenmerken van de klant of producten. Dat is fundamenteel anders dan kijken naar bijvoorbeeld de omzet per accountmanager, land of productgroep.’

Beter inzicht in de organisatie

Pak je als financial de kansen van Big Data? Dan kun je volgens De Jong een beter inzicht in de organisatie krijgen. Bijvoorbeeld als het gaat om bedrijfsresultaten, uitval of verspilling. Hij geeft hierbij het voorbeeld van een machinefabriek die het proces van garantieclaims in kaart brengt. De claims kosten veel geld en door het analyseren van Big Data is er meer inzicht in het verloop van deze kosten.

Bij zo’n project brengt hij eerst de ruwe data in kaart. Deze vormen uiteindelijk het fundament van het model. ‘We beginnen dan met wat we sensemaking noemen, oftewel jezelf afvragen hoe het echt zit met de garantiekosten. Op basis hiervan maken we een operationeel dashboard dat de werkelijkheid van het verloop van de claims laat zien. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld de claims volgen die wel betaald zijn, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling was.’

Na deze stappen wordt een model voor Machine Learning gemaakt. De Jong: ‘Het model bepaalt of een claim terecht is of niet, op deze manier verloopt het proces eerlijk. Mensen krijgen waar ze recht op hebben en de machinefabriek verspilt geen geld aan onterechte claims.’

Foto: Unsplash