Wel dashboard-data, geen duidelijkheid

methode om risicoscore te bepalen
Gebruik van virtueel dashboard is geen garantie voor eenduidigheid.

Een ruime meerderheid van finance professionals maakt gebruik van informatie uit virtuele dashboards bij de besluitvorming, maar binnen organisaties leidt dit gebruik in bijna alle gevallen tot discussies over de interpretatie van de cijfers. Een merendeel mist ook de juiste informatie. Dit blijkt uit een rondvraag onder ruim 80 finance professionals uit verschillende sectoren, waaronder CFO’s, financial controllers en ook bedrijfseigenaren tijdens een webinar over de toekomst van de financiële functie, georganiseerd door Verhoeve, onderdeel van Quoratio Groep.

Van de respondenten gaf 65 procent aan gebruik te maken van virtuele dashboards bij de besluitvorming in hun werk, terwijl maar liefst 97 procent aangaf dat er binnen hun organisatie discussies zijn over de interpretatie van cijfers.

Die interpretatie wordt vaak verder bemoeilijkt door de manier waarop informatie op de dashboards wordt gepresenteerd. Zo geeft 78 procent van de respondenten aan dat het niet mogelijk is om de juiste informatie uit de dashboards op te halen door een teveel aan data, missende gegevens of slechte visualisaties.

Het gebruik van onjuiste data kan grote gevolgen hebben, ook als deze maar minimaal afwijkt. Het belang van gecontroleerde én zuivere data is daarom groot voor finance professionals volgens Edwin Groeneveld, CFO bij Quoratio Groep: “Zij moeten niet alleen nagaan of de data klopt, maar ook of deze zuiver zijn. Als je bijvoorbeeld wilt rapporteren over de kosten van ziekteverzuim kun je het verzuimpercentage opvragen bij de HR-afdeling, maar als hierin ook het verzekerde ziekteverzuim vanwege zwangerschapsverlof bijzit is de data niet zuiver, en neem je mogelijk beslissingen op basis van de verkeerde gegevens.”

Een tweede risico is het naar eigen inzicht interpreteren van cijfers wat kan zorgen voor onjuiste conclusies. Groeneveld: “Door de alsmaar groeiende informatiestromen zien we in veel organisaties een forse toename van het aantal dashboards dat gebouwd en gebruikt wordt. Vaak wordt iemand verantwoordelijk gemaakt voor de samenstelling ervan, die regelmatig onbedoeld een subjectieve invulling geeft aan de informatie die op dashboards wordt gepresenteerd. Doordat dashboards een objectieve waarheid uitstralen wordt vaak niet meer doorgevraagd op die data. Organisaties doen er daarom goed aan om een brede discussie te voeren over de informatie die ze willen gebruiken, hoe ze dit willen weergeven en wat dit voor het doel van de organisatie betekent.”

Hoewel het gebruik van informatie uit dashboards tot discussie kan leiden, blijft het volgens Groeneveld een waardevolle tool, mits goed ingericht: “Dashboards zijn bij uitstek geschikt voor het bieden van real-time inzichten in de doelen en belangrijke KPI’s van organisaties. Maar zelfs als alle neuzen dezelfde kant op wijzen, blijft er in de cijfers ruimte voor discussie en verschillende interpretaties. Het is daarom goed om dashboards na ingebruikname continu aan te vullen en te verbeteren. De expertise van de finance professional blijft daarbij van groot belang.”