Weinig Nederlandse bedrijven klimaatneutraal

Verduurzaming bedrijven

Slechts 1,5 procent van de Nederlandse bedrijven is momenteel volledig klimaatneutraal, volgens het nieuwste rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit betekent dat Nederland nog een lange weg te gaan heeft om de doelstelling van volledige klimaatneutraliteit in 2050 te bereiken.

  • CBS: 1,5% bedrijven klimaatneutraal.
  • Groot deel bedrijven zonder inzicht CO2-uitstoot.
  • Investeringen in verduurzaming nemen toe.

Het CBS ondervroeg duizenden bedrijven over hun huidige status qua CO2-uitstoot. De enquête, gericht op bedrijven met vijf of meer werknemers in de industrie, auto- en detailhandel en dienstverlening, onthulde dat slechts een klein percentage, ongeveer 1,5 procent, klimaatneutraal is. Kleine bedrijven en zzp’ers werden buiten beschouwing gelaten, wat betekent dat de werkelijke cijfers mogelijk nog lager liggen.

Hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen; We hebben nog 26 jaar te gaan. Dan moeten er per jaar duizenden bedrijven bijkomen die volledig klimaatneutraal zijn,

Grote groep zonder inzicht

Ruim een kwart van de ondervraagde bedrijven gaf aan in beperkte mate klimaatneutraal te zijn. Een nog grotere groep, bijna 37 procent, heeft echter geen idee waar ze momenteel staan wat betreft hun klimaatimpact. Dit maakt het moeilijk om gerichte beleidsmaatregelen te ontwikkelen en te implementeren. [Artikel gaat verder na de volgende advertentie]

Bepaal jij wat AI voor je doet, of bepaalt AI straks wat jij zult doen? Kom hierover in gesprek op 7 november met 300 vakgenoten en experts tijdens Leadership in Finance Summit 2024 in Amersfoort. Meld je nu gratis aan en ontdek hoe AI jouw rol van finance leader herdefinieert.

Eerste publicatie van deze gegevens

Dit is de eerste keer dat het CBS dergelijke gegevens publiceert. Hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen noemt dit een “nulmeting” en benadrukt dat alleen ambitie niet genoeg is. “We hebben nog 26 jaar te gaan. Dan moeten er per jaar duizenden bedrijven bijkomen die volledig klimaatneutraal zijn,” aldus Van Mulligen. De huidige cijfers geven geen inzicht in de voortgang op het gebied van CO2-reductie naar netto nul.

Toename investeringen in verduurzaming

Positief is dat ruim tweederde van de bedrijven verwacht dit jaar te investeren in verduurzaming. Dit betreft vooral investeringen in energie-efficiëntie, energiebesparing en circulaire productie. De verwachting is dat bedrijven dit jaar meer zullen uitgeven aan klimaatneutraliteit en duurzame inkoop dan vorig jaar.

Belemmeringen voor verduurzaming

Een kwart van de bedrijven ervaart echter belemmeringen bij het klimaatneutraal maken van hun bedrijfsvoering. De belangrijkste obstakels zijn de hogere kosten van duurzame alternatieven en economische of beleidsmatige onzekerheid. Vooral in de horeca melden ondernemers een tekort aan eigen kapitaal of moeilijkheden bij het verkrijgen van financiering voor verduurzaming. Industriebedrijven hebben daarnaast te maken met vertragingen door volle elektriciteitsnetten en het ontbreken van toegang tot waterstofnetwerken.

Gevolgen voor CSDDD

De trage vooruitgang bij bedrijven om klimaatneutraal te worden kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de implementatie van de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Deze EU-richtlijn verplicht bedrijven tot meer verantwoordelijkheid en transparantie in hun milieueffecten en duurzame praktijken. Het huidige lage percentage klimaatneutrale bedrijven kan betekenen dat veel ondernemingen niet voldoen aan de CSDDD-vereisten, wat kan leiden tot juridische en financiële gevolgen. Bedrijven moeten hun inspanningen aanzienlijk verhogen om te voldoen aan de komende regelgeving.

Actuele ontwikkelingen in internationale context

Recent zijn er wereldwijd vergelijkbare uitdagingen en initiatieven zichtbaar. In Duitsland, bijvoorbeeld, toont een rapport van het Statistisches Bundesamt (Destatis) aan dat slechts 2 procent van de bedrijven volledig klimaatneutraal is . Dit bevestigt dat de overgang naar een klimaatneutrale economie een Europese uitdaging is, niet alleen een Nederlandse.

VS

In de Verenigde Staten heeft de Environmental Protection Agency (EPA) aangekondigd strengere emissienormen voor bedrijven in te voeren . Dit kan een impuls geven aan de mondiale beweging richting strengere milieureguleringen en bedrijfsverantwoordelijkheid.

50 miljard

Daarnaast heeft de Europese Commissie onlangs een nieuw investeringsfonds van €50 miljard aangekondigd om de groene transitie te ondersteunen . Dit fonds is bedoeld om bedrijven te helpen de kosten van verduurzaming te overwinnen en kan een belangrijke rol spelen in het versnellen van de klimaatneutraliteit binnen de EU.

Finance moet anticiperen

Voor financieel managers betekent deze ontwikkeling dat er een verhoogde focus zal moeten zijn op duurzaamheidsstrategieën en investeringen. Bedrijven zullen steeds vaker hun milieu-impact moeten rapporteren en verantwoorden, wat vraagt om nauwkeurige gegevensverzameling en -beheer. Er moet meer kapitaal beschikbaar worden gesteld voor groene initiatieven, en risicobeoordelingen moeten rekening houden met mogelijke boetes en kosten van non-compliance met de CSDDD en vergelijkbare regelgeving.

Gerelateerde artikelen