Weinig cash voor Private Equityhuizen

Private-equityhuizen in Nederland hebben moeite om geld te vinden voor het kopen van bedrijven. Dat meldt het Financieele Dagblad op basis van berekeningen van de Nederlandse Vereniging van Participatie-maatschappijen (NVP). Pensioenfondsen en rijke particulieren stelden vorig jaar slechte enkele honderden miljoenen euro's beschikbaar, terwijl dat bedrag normaal rond de 2 miljard euro ligt.

NVP-directeur Tjarda Molenaar zegt in een reactie tegen het Financieele Dagblad tijdig te willen waarschuwen voor een tekort aan financiering op de lange termijn. De moeite die het nu kost om nieuw kapitaal los te peuteren is een direct gevolg van de kredietcrisis en de daarop volgende recessie. Pensioenfondsen en banken zijn voorzichtiger geworden.

Terwijl nieuw kapitaal voor private equity schaars is, hebben de fondsen bij het doen van overnames juist meer geld nodig. De tijd waarin overnames grotendeels met geleend geld werden gefinancierd, is voorbij. Er is relatief meer eigen vermogen nodig om een transactie rond te krijgen. ‘Was het voorheen mogelijk om 70% van de overnamesom af te dekken met leningen, nu trekken banken vaak een grens bij 50%’, constateert Molenaar. Ze weet van recente transacties in Nederland die volledig met eigen middelen zijn gefinancierd.

Private-equityhuizen kunnen nog teren op de miljarden die institutionele beleggers voor de kredietcrisis hadden toegezegd. Maar het stroeve verloop van de financiering en het gegeven dat de fondsen hun geld vaker gebruiken voor het versterken van de kapitaalbuffers bij reeds aangekochte bedrijven, is er volgende de NVB mede debet aan dat beheerders van private equity vorig jaar minder deals hebben afgesloten. Volgens de voorlopige opgave van de NVP is het aantal overnames in 2009 met 35% gedaald ten opzichte van het jaar ervoor, van 170 naar 110. De waarde van de transacties is met 45% nog sterker teruggelopen en bleef steken bij een totale som van 1 miljard euro.

Het financieringsvraagstuk treft vooral middelgrote Nederlandse bedrijven waarvan de directie de aandelen wil overnemen van de oude eigenaar. Deze zogeheten ‘management-buyouts’ vergen in veel gevallen de inbreng van private equity van Nederlandse bodem. De mogelijkheden om een beroep te doen op buitenlandse financiers is beperkt. Het voortouw moet in ieder geval bij een Nederlands fonds liggen, zo stelt Molenaar. Door de verslechterde economie moeten private-equityhuizen vaak bijstorten om hun bestaande deelnemingen overeind te houden. Het geld gaat zitten in balansversterking en herstructurering van de bedrijven.

Volgens Molenaar kunnen ondernemingen die in de kern gezond zijn, maar een tijdelijke terugslag ervaren, nog wel rekenen op steun van participatiemaatschappijen.

Uitgeverij VNU Media werd afgelopen jaar verlost van zijn schuldenberg door investeerders 3i en HIG Capital. Daarmee krijgt de onderneming de kans zich te transformeren tot een onlinemediabedrijf. Tenminste twee Nederlandse bedrijven, waarin private- equitygeld was gestoken, gingen kopje onder. Het gaat om de Brabantse fabrikant van merkartikelen Budelpack en de Amsterdamse bouwer Hillen & Roosen.

Gerelateerde artikelen