Weg vrij voor schrappen btw op zonnepanelen

Btw op o.a. zonnepanelen, water, personenvervoer en livestreaming van sportwedstrijden of shows kan omlaag.

Btw-heffingen op bepaalde goederen en diensten waaronder zonnepanelen, water, personenvervoer en livestreaming van sportwedstrijden of shows kunnen in de EU omlaag tot een tarief tussen 0 en 5 procent. De EU-ministers van Financiën zijn het na jaren onderhandelen eens geworden over uitbreiding van een richtlijn die een verlaagd tarief tussen 0 en 5 procent voor zeven categorieën toestaat.

Nederland pleitte in het verleden al voor het gebruik van een nultarief maar dat was alleen voor specifieke gevallen mogelijk, zoals de levering en bevoorrading van schepen en vliegtuigen. Het kabinet voerde vanwege de coronacrisis ook tijdelijk een nultarief in op de levering van en het inenten met goedgekeurde Covid-19-vaccins, en coronatestkits. Die maatregel liep eind september af.

In Nederland is het algemene btw-tarief 21 procent. Voor een beperkt aantal goederen en diensten geldt in Nederland een verlaagde belasting over de toegevoegde waarde (btw) van 9 procent. De EU-landen mogen zelf de hoogte van hun btw-tarieven bepalen maar het algemene tarief mag niet lager zijn dan 15 procent. Er mogen een of twee verlaagde tarieven gelden voor bepaalde producten en goederen, maar die moeten minstens 5 procent zijn.

Lidstaten krijgen met de herziene richtlijn meer ruimte bij de vaststelling van lagere btw-tarieven, zolang er geen concurrentieverstoring optreedt. Het voordeel moet ook terechtkomen bij de consument. Een laag tarief tussen 0 en 5 procent kan bijvoorbeeld worden toegepast op farmaceutische producten, medische uitrusting, levering van boeken en het uitlenen door bibliotheken.

Het is aan de nieuwe Nederlandse regering om te besluiten of wel of niet van de mogelijkheid gebruikt zal worden gemaakt, benadrukt een woordvoerster van het ministerie van Financiën.

Verlaagde btw-tarieven op fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool mogen vanaf 1 januari 2030 niet meer. Hetzelfde geldt voor kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen vanaf 1 januari 2032.

Gerelateerde artikelen