Weer kapitaal ABN en Fortis

Voor de integratie van ABN Amro en Fortis wordt nogmaals een kapitaalinjectie voorbereid. De overheid investeert 3 miljard euro in de banken. Het is de laatste injectie, aldus Bos. Daarnaast worden leningen ter waarde van 1,4 miljard euro omgezet in eigen vermogen.

Het geld is nodig om de samensmelting van beide banken te financieren en met de nieuwe investering te voldoen aan de kapitaaleisen van toezichthouder De Nederlandsche Bank. In eerste instantie stak Bos 16,8 miljard euro in de banken, in december volgde nog eens 6,5 miljard euro aan aandelen ABN Amro.

In de zomer kwam daar 2,5 miljard euro bij. Bos schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de kosten- en schaalvoordelen van de combinatie ABN Amro en Fortis Bank Nederland worden geschat op 1,1 miljard euro. Ook maakte de minister van Financiën bekend dat het onderdeel HBU, voormalig ABN Amro, aan Deutsche Bank wordt verkocht.

Daarmee wordt voldaan de voorwaarden die de Europese Commissie stelde aan de staatssteun. Het was nog even spannend of de verkoop door kon gaan. Vooral CDA had bezwaar, omdat Deutsche Bank te weinig geld had geboden. Maar de bezwaren konden de verkoop niet tegenhouden.

Gerelateerde artikelen