Maatschappelijke kosten weer- & klimaatschade 2023 gedaald

Maatschappelijke kosten klimaat en weer

Nederlanders hebben in 2023 aanzienlijk minder schade geleden door extreem weer dan in 2022, meldt het Verbond van Verzekeraars in de jaarlijkse Klimaatschademonitor. Verzekeraars ontvingen 357 miljoen euro aan schademeldingen door bliksem, hagel, regen, overstroming, vorst en storm. Dit is ruim de helft minder dan het recordbedrag van het voorgaande jaar. Dat meldt het ANP.

  • Schade door extreem weer halveert in 2023
  • Minder winterstormen, lagere schademeldingen
  • Zomerstorm Poly veroorzaakt 83 miljoen euro schade

Het schadebedrag van 2023 is ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de afgelopen jaren. Dat  Nederlanders vorig jaar minder schade hebben geleden komt volgens het Verbond van Verzekeraars doordat er geen “noemenswaardige” winterstormen waren. In 2022 zorgden de februaristormen Eunice, Dudley en Franklin voor een aanzienlijk deel van de totale schade. [Artikel gaat verder na de volgende advertentie]

Bepaal jij wat AI voor je doet, of bepaalt AI straks wat jij zult doen? Kom hierover in gesprek op 7 november met 300 vakgenoten en experts tijdens Leadership in Finance Summit 2024 in Amersfoort. Meld je nu gratis aan en ontdek hoe AI jouw rol van finance leader herdefinieert.

Zomerstormen en hagelbuien

Desondanks heeft extreem weer in de zomer van 2023 nog steeds aanzienlijke schade veroorzaakt. De zware zomerstorm Poly veroorzaakte in juli voor 83 miljoen euro aan schade. Daarnaast keerden verzekeraars in juli 45 miljoen euro uit na hagelbuien in Zuid-Europa, waarbij onder meer auto’s en caravans beschadigd raakten.

Motorvoertuigen zwaar getroffen

Een groot deel van de schademeldingen betrof motorvoertuigen. In totaal werd er 112 miljoen euro uitgekeerd voor beschadigde motorvoertuigen, voornamelijk veroorzaakt door het zomerse weer.

Noodzaak tot klimaataanpassing

Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars benadrukt de noodzaak van aanpassing aan klimaatverandering. “We kunnen niet meer zomaar bouwen op risicovolle locaties, zoals uiterwaarden van rivieren en buitendijkse gebieden. We moeten rivieren weer de ruimte geven en de juiste beschermingsmaatregelen nemen.”[Artikel gaat verder na de volgende alinea]


Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.


Schadepreventie en bewustzijn

Weurding wijst ook op het belang van schadepreventie. Veel mensen weten bij extreem weer vaak niet wat ze moeten doen. “Het helpt als je weet wat de (klimaat)risico’s zijn van het gebied waar je woont. Als je weet dat er extreem weer aankomt, kun je met voorzorgsmaatregelen al veel schade voorkomen. Ramen dicht, dakgoten schoon, spullen droog zetten, tuinspullen in de schuur”, adviseert hij.

Internationale trends en actuele updates

De trends in Nederland passen binnen een breder internationaal patroon. Wereldwijd is er een stijging te zien in de frequentie en intensiteit van extreem weer, maar tegelijkertijd zijn er ook meer maatregelen getroffen om schade te beperken. Bijvoorbeeld, in de Verenigde Staten is het aantal schademeldingen door natuurgeweld in 2023 ook gedaald ten opzichte van 2022, voornamelijk door effectievere preventiemaatregelen en betere infrastructuur.

Europese schade en verzekeringen

In andere delen van Europa zien we vergelijkbare trends. Duitsland rapporteerde een lichte daling in verzekerde schade door natuurgeweld, ondanks enkele hevige stormen in de zomer. Dit benadrukt het belang van preventieve maatregelen en de rol van verzekeringen in het beperken van financiële risico’s voor particulieren en bedrijven.

Innovaties in schadepreventie

Technologische innovaties spelen een steeds belangrijkere rol in schadepreventie. Van slimme sensoren die overstromingen detecteren tot weer-apps die real-time waarschuwingen geven, er zijn tal van nieuwe hulpmiddelen beschikbaar voor zowel consumenten als bedrijven. Deze innovaties helpen niet alleen schade te voorkomen, maar zorgen er ook voor dat mensen beter voorbereid zijn op extreem weer.

Gerelateerde artikelen