Waterschappen hebben kwart miljard extra nodig

Door duurder waterbeheer gaan de heffingen omhoog.

Waterschappen hebben dit jaar voor hun begroting 260 miljoen euro meer nodig aan belastingen dan in 2022. Dat komt onder andere door de gestegen kosten die ze hebben voor energie. In totaal heffen waterschappen dit jaar ruim 3,5 miljard euro, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huishoudens, boeren, bedrijven en natuurbeheerders betalen de belastingen aan het waterschap dat in hun regio actief is. Zo’n waterschap is verantwoordelijk voor het waterbeheer, dus bijvoorbeeld het voorkomen van overstromingen, en de zuivering van afvalwater.

Voor het aanleggen of onderhouden van dijken en andere waterkeringen verwachten de 21 waterschappen in Nederland dit jaar zo’n 1,9 miljard euro te heffen. Voor de waterzuivering is 1,6 miljard euro nodig.

De Unie van Waterschappen waarschuwde afgelopen najaar al voor de stijgende kosten en de gevolgen daarvan voor de waterschapsheffingen. Naast de fors gestegen energierekening hebben waterschappen dat geld ook nodig voor investeringen om de waterhuishouding aan te passen aan klimaatverandering.