Wat zijn normalisaties?

Bij winstkapitalisatie moet de gehanteerde winst een juist basis vormen voor de waardering. De onderliggend veronderstelling is dat bepaalde posten in de toekomst (voor de koper) niet relevant zijn. Daar waar dat niet het geval is wordt het gehanteerde winstcijfer genormaliseerd. Wij noemen hier drie soorten normalisaties.

Normalisaties hebben veelal betrekking op posten met een fiscale achtergrond. Zo kan het voor een directeur-eigenaar aantrekkelijk zijn fiscaal aftrekbare kosten zoveel mogelijk te nemen hoewel daar geen bedrijfseconomische noodzaak voor bestaat.

-Normalisaties welke betrekking hebben op de veranderingen na overname en de effecten daarvan op de exploitatie. Een voorbeeld daarvan is de reductie van de overhead door samenvoeging na overname.
-Normalisatie die betrekking hebben op posten die een verschuiving van kosten of baten tussen de aandeelhouder privé en het bedrijf tot resultaat hebben. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een niet marktconforme beloning van de directeur-eigenaar, rentebetalingen aan of van de directeur-eigenaar, huurbetalingen aan privé of privé vastgoed-vennootschappen, privé-onttrekkingen of kostenafwenteling en sponsoring voor zover deze niet in het belang is van het bedrijf.

Normalisaties kunnen arbitrair zijn. Bezwaar is verder dat de koper niet altijd bereid zal zijn te betalen voor de veranderingen die deze zelf zal bewerkstelligen.

__________________________________________________________________________

Vergroot uw kennis met opleidingen van topniveau

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw vakgebied? Vindt u het cruciaal dat uw kennis en vaardigheden op peil zijn? Vergroot nu uw kennis met opleidingen van topniveau. Volg een van de opleidingen van Alex van Groningen. Opleidingen voor accountants en financials die hun kennis en vaardigheden willen en moeten vergroten. Bekijk het gehele cursusoverzicht.

__________________________________________________________________________