Wat staat er in een implementatieplan?

In een implementatieplan staat de projectplanning, definities, organisatiestructuur en dergelijke van het implementatie traject. Iedere projectdeelnemer moet aan de hand hiervan kunnen vaststellen wat van hem/haar wordt verwacht en kan de leiding van de organisatie vaststellen hoe het project vordert.

 

Gerelateerde artikelen