Wat organisaties kunnen leren van Korps Commando Troepen

Oscar van Voskuilen - herdefiniëring van control
Organisaties die de komende gouden eeuw willen mee maken zullen moeten inzetten op zin- en betekenisgeving. Vertrouwen en loyaliteit is daarbij alles!

Organisaties met een missie die FUBAR (voetnoot *1) is zullen het niet redden. Welke parallellen zijn te trekken met het ons Korps Commando Troepen? En wat kunnen organisaties daar van leren? 
In mijn vorige blog over de CFO Day 2015 heb ik al 2 tips om te overleven gegeven: ‘verander je mindset’ en ‘denk vanuit van de waarde voor de klant’.  
Maar ik was ook aanwezig bij het door Steens & Partners gefaciliteerde programma van Jan Swillens, Commandant Kolonel Korps Commando Troepen. Hierbij nog 3 overlevingstips;  
1. Maak de missie/visie kloppend en communiceer deze tot op de laatste soldaat!
Bij het Korps Commando Troepen is de mentale component alles. Dat is de power! Dat maakt het verschil. Het geloof, het vertrouwen in elkaar en de onderlinge loyaliteit dat zijn de sleutels voor succes. Dat zijn de sleutels om te overleven. 
Maar hoe creëer je het geloof? Hoe bouw je vertrouwen op en hoe ontstaat loyaliteit? Vertrouwen en loyaliteit begint altijd bij ‘de bedoeling’, bij de ‘zin- en betekenisgeving’. Het begint bij ‘het waarom’. En ‘het waarom’ van de missie moet altijd direct en overal uit te leggen zijn. Eenvoud van formulering is hierbij belangrijk. Het waarom van missie is de drijfveer, de kracht en de verbindende factor.
Vanuit de missie is vervolgens al het handelen uit te leggen. Alle besluiten die worden genomen zijn altijd terug te voeren op ‘het waarom’. Wanneer een soldaat sneuvelt dan is de missie, de zin- en betekenisgeving, de enige schrale troost voor de nabestaanden.
 
 
De missie moet verder altijd gecommuniceerd worden tot op de laatste soldaat. Iedereen moet volledig aangehaakt zijn. Niemand uitgezonderd. De missie wordt door iedereen geleefd. De missie wordt door iedereen gevoeld.
Tenslotte neemt iedere soldaat (van luitenant tot kolonel) vanuit de missie zijn eigen verantwoordelijkheid. Want iedere soldaat weet dat zijn eigen verantwoordelijkheid niet te delegeren is. ‘JA’ zeggen tegen de missie betekent ook ‘JA’ doen voor de missie. Ook als je als soldaat soms uitvoerder van (politieke) besluiten bent. Als je ‘JA’ zegt, maar ‘NEE’ doet dan ben onbetrouwbaar en dan ben je het uniform niet waard. 
Organisaties die willen overleven zullen terug moeten gaan naar de bedoeling, naar de zin- en betekenisgeving. Deze zin- en betekenisgeving moet door iedereen in de organisatie geleefd worden. Alleen dan zullen de medewerkers van de organisatie zich ook als ‘brothers in arms’ gaan gedragen. Een ongekende kracht ontstaat. Vervolgens, is alles mogelijk!   
2. Voorkom groepsdenken en wees bereid een andere visie er naast te leggen
Om groepsdenken en eigen waarheden te voorkomen zullen andere visies de ruimte moeten krijgen. Dit kan alleen door dialoog. Het goede gesprek. Eerst de ander begrijpen. Dan zelf begrepen worden. Alleen dan kan co-creatie en échte participatie plaatsvinden. De kracht zit ‘m in de verschillen. 
Zo werken strategen samen met uitvoerders in het veld. En door middel van het zgn. ‘parallel plannen’ worden verschillende visies naast elkaar gelegd. Het gaat daarbij nooit om je gelijk halen of om je gelijk krijgen. 
 
Organisaties die willen overleven zullen co-creatie tussen beleid en uitvoering moeten bewerkstelligen. Beleidmakers moeten groepsdenken voorkomen en zullen bereid moeten zijn om een andere visie van de uitvoerders er naast te leggen.
3. De kracht van ‘mission command’ als opdrachtgever/opdrachtnemer-relatie
‘Mission command’ betekent opdrachtgerichte commandovoering. Als er weinig tijd is en snel gehandeld moet worden dan wordt de zgn. command pull strategie ingezet (= directief). Is er meer tijd beschikbaar dan volgt de zgn. staff push strategie (= participatief).
Bij de participatieve ‘mission command’ gaat het om de co-creatie (zie tip 2).
En in feite bestaat de directieve ‘mission command’ uit 3 stappen;
a) Vertel als opdrachtgever altijd de hogere doelstelling aan de opdrachtnemer. M.a.w. maak altijd ‘het waarom’, de zin- en betekenisgeving duidelijk en houd deze eenvoudig. (zie tip 1).
b) Vertel als afgeleide van ‘het waarom’ wat er moet gebeuren. M.a.w. geef duidelijk aan wat de opdracht is.
c) Als laatste, de sleutel voor succes: Vertel als opdrachtgever NIET hoe de opdracht uitgevoerd moet worden. Vertrouw op de professionals! Vertrouw op de uitvoerende soldaten! Laat als opdrachtgever de opdracht los.  
Organisaties die willen overleven zullen directief moeten handelen als het moet en zullen participatief moeten handelen als het kan. Onderling vertrouwen is daarbij alles!
Oscar van Voskuilen is interim business controller (zzp) met PP&P; Passie, Plezier & Professionaliteit
(voetnoot *1) FUBAR is een acroniem voor ‘Fu@#$d Up Beyond all Recognition’ en is onder het grote publiek verspreid door onder andere de film ‘Saving Private Ryan’. FUBAR wordt gebruikt om iets te omschrijven dat niet meer goed te maken of niet meer te repareren blijkt te zijn.

Gerelateerde artikelen