Wat kost een advocaat in Warschau? – door Paul de Jonge

fallback
Een internationale oliemaatschappij wilde snel uitbreiden in Polen. En omdat het bedrijf geen advocaat ter plaatse had, moest het in hoog tempo een advocaat selecteren. Een Pools kantoor dus? Nee, een Frans.

Met 40 miljoen inwoners is Polen het grootste nieuwe EU-lid. Al voor de toetreding had Polen een groot aantal buitenlandse advocatenkantoren binnen de landsgrenzen. Het aanzienlijke privatiseringsprogramma, dat niet altijd even soepel verloopt, heeft een stimulans gegeven voor de groei van het aantal kantoren. De grote Amerikaanse, Engelse en Franse kantoren zijn er al jaren gevestigd. Poolse kantoren hebben zich de laatste jaren sterk aangepast aan de veranderende omstandigheden en zijn beter ingespeeld op de wensen van westerse cliënten dan vroeger.

Voor bedrijven die er niet thuis zijn, is moeilijk de weg te vinden in de Poolse juridische wereld.

Een internationale oliemaatschappij zocht een kantoor voor juridisch werk ter ondersteuning van een snelle expansie in Polen. Het kantoor zou alle benodigde contracten moeten maken en zo nodig bijstand verlenen bij het aanvragen van vergunningen en bij onderhandelingen met (lokale) overheden.
Achttien uitgenodigde kantoren gaven aan een bindend bod te willen doen en zich voor het werk dat buiten de omschrijving zou vallen, vast te leggen op van tevoren vastgelegde uurtarieven. Uiteindelijk bleven er twaalf bieders over: twee Franse, twee Amerikaanse, vier Poolse en vier Engelse kantoren.
Alle kantoren die een bod uitbrachten, beschikken over advocaten die zowel kennis en ervaring hebben in Polen als in de landen waar ze gevestigd zijn. Dit vergemakkelijkt de communicatie met een buitenlandse cliënt.

Dure Engelsen
Hoewel de verwachting gerechtvaardigd was dat de Poolse kantoren met uurtarieven van rond Euro 260 of minder tot de categorie van lage bieders zouden behoren, zijn er laag- en hoogbiedende kantoren waren in alle groepen. Bij de uurtarieven liggen de Engelsen met tarieven tussen Euro 340 en Euro 400 per uur aan kop.

Uit gesprekken met de bieders bleek dat er soms situaties optreden waar opdrachtgevers hun voordeel mee kunnen doen. In dit geval bleek dat de winnende, Franse bieder eerder retail-netwerken had opgezet voor onder andere een bekende keten fastfood-restaurants. De kennis lag dus al op de plank en hoefde slechts ‘herverpakt’ te worden. Door deze herverpakking kon men bij een laag bod nog een aantrekkelijke marge realiseren.

Een bijkomend voordeel voor de bieder was dat dit financieel lage, maar kwalitatief hoge bod voor de opdrachtgever aanleiding was om ook andere diensten in Polen van dit kantoor af te nemen. Toen in een andere nieuwe EU-lidstaat een vergelijkbare marketingactiviteit werd ondernomen, was het in Warschau winnende kantoor eveneens bereid aan een bieding mee te doen. In het thuisland Frankrijk behoort deze bieder doorgaans niet tot de laagdeclarerende kantoren. De les uit deze aanbesteding is dat men in een land met satellietkantoren onverwacht aantrekkelijke prijzen kan realiseren tegen de laagst mogelijke tarieven.

Gerelateerde artikelen