Wat is verrekening van een vordering?

Wanneer twee partijen wederkerig elkaars schuldeiser en schuldenaar zijn en één partij bevoegd is om betaling van zijn vordering af te dwingen, dan heeft hij het recht om aan de andere partij te kennen te geven dat hij zijn schuld aan die partij verrekent met zijn vordering op die partij.

Door middel van verrekening, ook wel aangeduid als schuldvergelijking of compensatie, kunnen op deze wijze beide verbintenissen teniet worden gedaan. In sommige gevallen echter, is de bevoegdheid expliciet uitgesloten door de wet, bijvoorbeeld bij betwisting van de vordering. Tevens kan de bevoegdheid worden beperkt of uitgesloten door redelijkheid en billijkheid, welke door de rechter wordt bepaald.

 __________________________________________________________________________

Vergroot uw kennis met opleidingen van topniveau

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw vakgebied? Vindt u het cruciaal dat uw kennis en vaardigheden op peil zijn? Vergroot nu uw kennis met opleidingen van topniveau. Volg een van de opleidingen van Alex van Groningen. Opleidingen voor accountants en financials die hun kennis en vaardigheden willen en moeten vergroten. Bekijk het gehele cursusoverzicht.

__________________________________________________________________________