Wat is Value Based Management?

Value Based Management is een managementmethodiek. Een manier om een organisatie in te richten en te besturen.

De VBM-gedachte zou vergeleken kunnen worden met Formule 1-racen.
Een formule 1-team heeft geld nodig (legt vermogen vast) om te kunnen meedoen aan de F1.
Stel, dat dit geld betrokken wordt van u. Stel tevens dat uw beloning voor het ter beschikking stellen van uw geld bestaat uit een gedeelte van het prijzengeld (evenredig aan uw investering) dat verdiend wordt met de races. Uiteraard hoopt u dat het team waar u geld in hebt gestoken zo vaak mogelijk zo veel mogelijk geld wint. Echter, uiteindelijk gaat het u slechts om het rendement dat u krijgt op uw investering, de verhouding prijzengeld / investering. Als gevolg hiervan zou het best kunnen dat u niet investeert in het team dat altijd wint. Immers, het team dat minder geld heeft, een goedkopere en iets minder snelle coureur en daardoor bijvoorbeeld altijd tweede wordt kan in verhouding voor u een hoger rendement opleveren. Als dit rendement lager is dan de rente die u bij een bank krijgt zult u waarschijnlijk kiezen voor de bank omdat daar het rendement gegarandeerd is.
Voorbeeld:
Team 1, 10.000 geïnvesteerd, wint de eerste prijs: 1000
Team 2, 5.000 geïnvesteerd, wint de tweede prijs: 750
Investering van u:  1000
Team 1: 10% van 1000 = 100 rendement = 100 / 1000 = 10%
Team 2: 20% van 750 = 150 rendement = 150 / 1000 = 15%
U bent dus geïnteresseerd in investeren in het team waar de verhouding prijzengeld/vastgelegd vermogen het hoogst ligt. Dit is in feite de essentie van VBM. Juist omdat nu de hoeveelheid geld die gebruikt wordt voor het genereren van prijzengeld meegenomen wordt in de investeringsafwegingen is een integraal inzicht noodzakelijk. Het F1-team zal dus moeten kiezen op welke manier (strategie) ze geld gebruiken voor het meedoen aan de race. Dit betekent dat de coureur, de mensen in de pitstop, de technici etc. allemaal op hun eigen vakgebied moeten werken aan hetzelfde doel; tegen zo min mogelijk investeringen zo veel mogelijk winnen. Er dient een plan te zijn waarvan iedereen op de hoogte is en dat aangeeft hoe men de gestelde doelen bereikt: een strategie.
__________________________________________________________________________
Vergroot uw kennis met opleidingen van topniveau
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw vakgebied? Vindt u het cruciaal dat uw kennis en vaardigheden op peil zijn? Vergroot nu uw kennis met opleidingen van topniveau. Volg een van de opleidingen van Alex van Groningen. Opleidingen voor accountants en financials die hun kennis en vaardigheden willen en moeten vergroten. Bekijk het gehele cursusoverzicht.
__________________________________________________________________________