Wat is uw aandeel als financial in het terugdringen van CO2-uitstoot?

Een maand geleden stapte de Verenigde Staten uit het klimaatakkoord van Parijs. Dit leidde tot geschokte reacties, omdat het aanpakken van klimaatverandering zeer hoge prioriteit heeft voor vrijwel alle andere landen ter wereld (alleen de VS, Syrië en Nicaragua uitgezonderd). Om in kaart te brengen hoe organisaties in ons land bezig zijn om CO2-uitstoot te reduceren, start de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) een grootschalig onderzoek.

Doe mee aan het onderzoek

Vul de vragenlijst in 

‘De Nederlandse industrie spuwde vorig jaar 94 miljoen ton CO2 de lucht in, het hoogste peil ooit gemeten’, schreef het FD op zaterdag 24 juni. Omdat Nederland het klimaatakkoord van Parijs wel ondersteunt, net als 193 andere landen, staat ons land voor de opdracht zijn CO2-uitstoot tussen nu en 2030 te halveren.

Klimaatimpact van bedrijfsactiviteiten
Er is op dit moment behoefte aan meer inzicht in de klimaatimpact van bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld bij investeerders. Beleggers willen weten hoe duurzaam bedrijven opereren. CO2-reductie is daar een belangrijke graadmeter voor.

In hoeverre houdt uw organisatie zich bezig met CO2-doelstellingen? Wat zijn implicaties voor risicomanagement en planning & control van organisaties? Heeft u als financial een aandeel hierin? En wat is er nodig om financials te betrekken bij CO2-reductie? Wat zijn de financiële gevolgen?

Dit zijn de belangrijkste vragen in het onderzoek ‘Waar staat de financial in het streven naar CO2-reductie?’, van de NBA-ledengroep ‘Accountants in Business’ en het ‘Institute for Governance and Organizational Responsibility’ (iGOR) van de RuG.

Zeer relevant
Het onderzoek gaat van start op vrijdag 30 juni. Alle financials worden van harte uitgenodigd om mee te doen. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer tien minuten. Uw deelname aan dit onderzoek is zeer relevant, ongeacht de mate waarin u of uw organisatie op dit moment actief aandacht besteedt aan CO2-doelstellingen.

Op deze manier helpt u uw beroepsgroep om inzicht te krijgen in de rol die financials kunnen vervullen in CO2-rapportage en -reductie. Uiteraard kunt u als deelnemer de uiteindelijke onderzoeksresultaten ontvangen, als u daarin geïnteresseerd bent. Ook worden de uitkomsten gepresenteerd tijdens een ledenbijeenkomst komend najaar.

Doe mee aan het onderzoek

Vul de vragenlijst in 

Gerelateerde artikelen