Wat is systematisch risico?

Een onderneming ondervindt in meer of mindere mate het risico dat de totale markt ondervindt. Dit risico kan niet gereduceerd worden door diversificatie ofwel risicospreiding en wordt daarom systematische risico genoemd.

De mate waarin de onderneming bloot staat aan het systematisch risico wordt uitgedrukt in de bta coëfficiënt. Deze coëfficiënt geeft in een verhoudingsgetal (de bta) aan hoe sterk de volatiliteit van de markt doorwerkt op de onderneming. Bta’s zouden brancheafhankelijk zijn. Het capital asset pricing model kan empirische niet worden aangetoond: de markt blijkt zich niet te gedragen als door het model wordt voorspeld. Een principieel bezwaar is gemaakt tegen de veronderstelling dat de markt de aandeelhouder niet beloont voor specifieke of diversificeerbare risico’s. Niet alle marktpartijen zijn in staat het belang op te nemen in een voldoende gediversificeerde portefeuille. Bijvoorbeeld voor een management buy in, een buy out of in algemeenheid voor de directeur-eigenaar geldt meestal dat de aandeelhouder onevenredig financieel betrokken is bij de eigen onderneming, bloot staat aan de daarmee samenhangende risico’s terwijl er geen mogelijkheid is deze in voldoende mate te diversificeren. Daartegenover staat dat de partijen die wel in staat zijn de specifieke risico’s van aandelen te minimaliseren door risicospreiding niet altijd akkoord zullen zijn als dit voordeel wordt verwerkt in de waarde. De genoemde bezwaren worden vermeden door de gewenste vermogens kostenvoet te bepalen aan de hand van de total bta of door de build up methode te volgen.

__________________________________________________________________________
Vergroot uw kennis met opleidingen van topniveau
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw vakgebied? Vindt u het cruciaal dat uw kennis en vaardigheden op peil zijn? Vergroot nu uw kennis met opleidingen van topniveau. Volg een van de opleidingen van Alex van Groningen. Opleidingen voor accountants en financials die hun kennis en vaardigheden willen en moeten vergroten. Bekijk het gehele cursusoverzicht.
__________________________________________________________________________

Gerelateerde artikelen