Wat is het verschil tussen harde en zachte Brexit?

Deze week valt de beslissing: wordt Groot-Brittannië een land zoals alle andere (harde Brexit) of komt er een zachte Brexit?

Vandaag of morgen valt het besluit over de toekomst van Groot-Brittannië. Of vrijdag, of in het komend weekend of toch volgende maand op een speciale Brexit-top. Het tekent de onzekerheid: komt er een tussenoplossing, uitstel van het besluit, een deelbesluit? En zelfs dan: valt het Britse kabinet vanwege ontevredenheid over het resultaat van de EU-top en komt er een regering die juist niet uit de EU wil. Maar voorlopig staat op de agenda: een harde of een zachte Brexit. Maar wat zijn dat?
Een harde Brexit betekent dat Groot-Brittannië met ingang van 29 maart volgend jaar op geen enkele manier meedoet met de EU. Dat het land zijn wetgeving maakt voor verkeer, goederen en diensten, met inachtneming van de regels van de Wereldhandelsorganisatie WHO. Eigenlijk wordt Groot-Brittannië voor Nederlandse bedrijven een land zoals Japan, Australië of Argentinië.

Welke importheffingen?

Ondernemers kunnen al berekenen wat het effect is van een harde Brexit op de kostprijs van hun producten of diensten. Ook welke importheffingen volgens de WHO gaan gelden en welke keuringen er nodig zijn voor bijvoorbeeld voedingsproducten en technische apparatuur. En welke eventuele heffingen.
Onderschat de harde Brexit niet: sowieso neemt het papierwerk sterk toe, de controles en de wachttijden aan de grens. En onzekerheid, want de Britten kunnen eigen aanpassingen maken en bijna zeker is er ook een overgangsperiode: een onduidelijk niemandsland voor bedrijven en nòg meer bureaucratie, uitzoekwerk en gereken voor de financials.
Het is al mogelijk om een (verplicht) douanenummer aan te vragen en na te gaan welke douanevergunningen straks nodig zijn, laat werkgeversorganisatie VNO-NCW weten. De douane heeft een stappenplan gepresenteerd. Sommige bedrijven bereiden zich daar al op voor door voorraden op te bouwen in Groot-Brittannië. Zo hopen ze hun klanten na de uittreding volgend jaar toch op tijd te leveren.

Welke Brexit?

Bijna geen enkele onderneming is klaar voor de Brexit, zo bleek vanochtend uit onderzoek van de Kamer van Koophandel. Waarschijnlijk omdat veel bedrijven denken: welke Brexit? Vier op de tien bedrijven die zaken doen met Groot-Brittannië hebben niets gedaan en de helft is voorzichtig bezig maar nog lang niet klaar. 
Het is slim zo snel mogelijk een btw-nummer aan te vragen. Bij een harde Brexit krijgen naar schatting 35.000 bedrijven in Nederland voor het eerst te maken met een douane. “Ik roep echt iedereen op in actie te komen,” vertelde de algemeen-directeur van de douane vorige week in De Telegraaf.
Bedrijven moeten zich bij de douane kunnen identificeren met een EORI-nummer. ”Als 35.000 bedrijven dat op 28 maart doen, kan ik garanderen dat we niet iedereen op tijd hebben geholpen”, aldus de douanedirecteur. Als er geen overgangsperiode komt, komen de producten gewoon het land niet binnen.
“Ga uit van het zwartste scenario”, zegt VNO-NCW. De impact kan groot zijn: de Britten zijn na de Duitsers de grootste handelspartner van het Nederlandse bedrijfsleven. Veel bedrijven hebben aangekondigd hun vestigingen in Groot-Brittannië rond 29 maart 2019 uit voorzorg stil te leggen. Autofabrikant Toyota zelfs een maand: ze willen voorkomen dat bepaalde onderdelen niet door de douane komen en duizenden werknemers werkloos naar stilstaande lopende banden moeten kijken.

Zachte Brexit is compromis

Een zachte Brexit is een compromis tussen helemaal blijven en volledig loskoppelen van de EU. Belangrijk onderdeel van een zachte Brexit is het deels toestaan van vrij verkeer van personen, iets waar de Britse premier Theresa May zich voor inzet – een standpunt dat eerder dit jaar voor enkele ministers aanleiding was om op te stappen uit haar kabinet. May wilde in die zachte Brexit het personenverkeer voor tijdelijk verblijf van zakenmensen, toeristen en vluchtelingen makkelijker maken.


Als de uitkomst van de EU-top een ‘zachte’ Brexit is, geeft dat een lange tijd onzekerheid: over nieuwe regels, wanneer ze ingaan, hoe ze moeten worden geïnterpreteerd, waar je iets moet regelen en wat er in de overgangsperiode geldt. 
Bedrijven kunnen een Brexit-impact-scan doen om de gevolgen in kaart te brengen. Ook kunnen ze een Brexit-buddie vragen: iemand die korte tijd kan begeleiden bij een bepaald probleem. Meer informatie bij Brexitloket.nl en HulpbijBrexit.nl, een samenwerking tussen de overheid, banken en VNO-NCW en MKB-Nederland.

Meer informatie op: https://www.brexitloket.nl/ en https://www.hulpbijbrexit.nl/

 

Gerelateerde artikelen