Wat is het profiel van een goede crisismanager?

Goed crisismanagement kenmerkt zich door een multidisciplinaire aanpak. Een goede crisismanager is een generalist die het doen en laten van andere specialisten goed kan begrijpen en overzien en deze kan aansturen.
Hij functioneert dan ook primair als procesbewaker en onder zijn leiding wordt het crisisteam aangestuurd. Dit houdt in dat de crisismanager niet teveel gedomineerd mag worden door een specifieke discipline of invalshoek zoals accountancy of de advocatuur.
 
 De grootste valkuil bij crisismanagement wordt namelijk veroorzaakt door het feit dat sectorspecialisten nauwelijks met elkaar kunnen communiceren, omdat ze elkaars vakjargon niet begrijpen. En juist dat aspect is wezenlijk voor het kunnen oplossen van discontinuiteitsproblemen.
 
 Daar onder omstandigheden van discontinuiteit juridische variabelen doorslaggevend kunnen worden, kunnen juristen met een economische achtergrond het beste de functie van crisismanager en procesbewaker vervullen. In die rol zijn zij met financiele specialisten ook de beste sparringpartners voor de afdeling bijzonder beheer van de bank.
 
__________________________________________________________________________
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw vakgebied? Vindt u het cruciaal dat uw kennis en vaardigheden op peil zijn? Vergroot nu uw kennis met opleidingen van topniveau. Volg een van de opleidingen van Alex van Groningen. Opleidingen voor accountants en financials die hun kennis en vaardigheden willen en moeten vergroten. Bekijk het gehele cursusoverzicht.
__________________________________________________________________________